Ilmanpuhdistukseen liittyvät palvelut

Palvelut asiakkaan tarpeisiin.

Analyysipalvelut

Climecon Oy suorittaa suodatusmateriaalien elinikäanalyysejä, jossa kemiallisen suodatusmassan kulumista seurataan näytteiden perusteella. Uuden suodattimen ensimmäinen näyte tulee ottaa n. 3-6 kk:n kuluttua suodattimen käyttöönotosta.

Aiemmin seurantaan otettujen suodattimien näytteet otetaan edellisen testin tai aikaisemman elinikähistorian perusteella. Asiakkaat saavat tuloksista analyysiraportit, joista käy selville mm. suodatusmassan vaihtohetki.

Huoltopalvelut

Climecon Oy tarjoaa myös kemiallisten ilmanpuhdistimien huolto- ja kunnossapitopalveluita. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käytettävissämme ovat myös seuraavat analysointi-, testaus- ja mitoitusohjelmistot ja -laitteistot:


CC-korroosiotesti
CC-korroosiotestin avulla ilman laatu määritetään ISA-standardin mukaiseen luokkaan. Näin mahdollinen ongelma ja sen suuruus voidaan luotettavasti todeta.

CC-testin avulla voidaan myös todeta käytössä olevien ilmanpuhdistusjärjestelmien toimivuus. Jatkuvilla säännöllisin väliajoin tapahtuvilla testeillä varmistetaan ilman laatutaso, joka takaa pysyvän suojan elektroniikan korroosio-ongelmaan.

Tutustu CC-Korroosiotestiin täällä >>

OnGuard -mittauslaitteet

Purafil OnGuard 3000 (OG3) mittaa reaaliaikaisesti ympäristössään esiintyvän ilmassa leviävän molekyylikontaminaation (Airborne Molecular Contamination - AMC) reaktiivisuustasoa sekä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Mittaustiedot voidaan kirjata sisäänrakennettuun tallennusmoduuliin tai välittää suoraan kiinteistöautomaatiojärjestelmään 4-20mA ulostulosignaalilla. Reaktiivisuuden seuranta on tarkka ja luotettava menetelmä ilmanvaihdon ja -kierrätyksen laadun tarkkailuun, ilman laadun luokitukseen ja kemiallisten ilmanpuhdistimien tehokkuuden tarkkailuun.

Tutustu OnGuard 3000 Korroosiomonitoriin täällä >>

Ota yhteyttä ilmanpuhdistukseen liittyvissä asioissa:

Mikko Erikson, 045 120 2004
etunimi.sukunimi@climecon.fi