Tehokkuus

Ammattikeittiöissä huuvien mekaanisten erottimien läpi kulkeutuu kanavistoon normaaliolosuhteissa runsaasti rasvaa. Kerääntyvän rasvan johdosta lämmöntalteenoton hyödyntäminen on haastavaa ja kanavistoja on myös nuohottava säännöllisesti. 

Hyödynnettäessä CleanMaster® puhdistusteknologiaa, päästään rasvanerotusasteessa yli 98% tehokkuuteen ja teknologia huolehtii samalla myös poistoilman desinfioinnista. Kaaviossa on kuvattuna keskimääräisen ammattikeittiön huuvien päästöjakauma keittiölaitteiden mitoitusilmamäärillä. 
 
 
./modulo1704/