Turvallisuus

CleanMaster®-teknologia on varustettu turvalaitteilla, jotka estävät huuvien tahattoman väärinkäytön. Turvallisuus ennen kaikkea!

Rasvanerottimet

CleanMaster®-teknologia on varustettu UV-turvaluokitelluilla rasvanerottimilla, Erottimet ovat tesjoiden tehtävänä on estää tahaton altistuminen UV-C valolle. tattu DIN 18869-7 normin mukaisesti ja täyttävät ammattikeittiöihin luokitellun turvallisen työskentelyn aikarajan työpäivän aikana normin IEC 62471 mukaisesti.
StandardPlus–huuvat- ja ilmastointikatot on varustettu rasvanerottimilla, jotka on testattu normin DIN 18869-5 mukaisesti, ja onnettomuuden sattuessa estävät liekkien etenemisen.

SlideSafe-turvajärjestelmä

Jotta rasvanerottimien puhdistaminen olisi aina turvallista, on CleanMaster®-teknologia varustettu myös puhdistusjärjestelmän automaattisella sammutuslaitteistolla. Järjestelmä estää rasvanerottimien irrotuksen UV-lampun ollessa päällä.