LVI-työselostus ammattikeittiöille

Esimerkkiteksti käytettäväksi Talotekniikka RYL:n mukaisissa työselostuksissa.

G3423 Ammattimaisten keittiöiden poistoilmalaitteet

Keittiölaitteiden kohdepoistona käytetään tehdasvalmisteisia sekä testattuja ilmanvaihtohuuvia mallia Climecon. Huuvien poistoilmayksiköt varustetaan helposti irrotettavilla rasvanerottimilla, joiden tulee täyttää yleiset vaatimukset rakenteen ja rasvan erotuskyvyn osalta. Huuvissa käytetään höyrytilan ulkopuolisia IP65-luokiteltuja T5-loisteputkivalaisia, jotka valaisevat alapuolista työskentelytilaa.

Huuvat varustetaan suunnitelmien mukaisesti rakenteisiin integroiduilla piennopeustuloilmalaitteilla sekä/tai huuvan toimintaa tehostavalla säädettävällä ohjausilmalla. Laitteen tulee täyttää yleiset vaatimukset rakenteen ja työskentelyolosuhteiden osalta, sekä niiden tulee olla helposti irrotettavissa ja puhdistettavissa. 

Astiapesulinjaston yhteydessä voidaan käyttää ilmanvaihtohuuvia, jotka on varustettu kondenssierottimilla mallia Climecon.       

Jos rasvakanavistojen yhteydessä käytetään nykyaikaista lämmöntalteenottojärjestelmää, varustetaan huuvat integroidulla UV-C puhdistustekniikalla. Puhdistustekniikan tulee toimia normaalisti 90 °C ympäristön lämpötilassa sekä estää erottimien läpi pääsevän rasvan kertymisen rasvakammioihin, kanavistoihin ja ilmanvaihtokoneisiin. Turvallisuusvaatimuksena huuvan toiminnalle ja komponenteille on, ettei UV-valoa saa päästä niiden läpi työskentelyalueelle. Turvalaitteiden tulee lisäksi estää altistuminen UV-valolle erottimia puhdistettaessa. Huuvassa tulee käyttää testattuja ja UV-turvaluokiteltuja erottimia. 

G3140.10 Lämmöntalteenoton perusvaatimukset

Keittiön rasvakanaviston yhteydessä voidaan käyttää nykyaikaista lämmöntalteenottoa, kun keittiön ilmanvaihto huuvissa/-katoissa on laitteiseen integroituna poistoilmaa käsittelevä UV-C puhdistusjärjestelmä. Hyväksyttävät lämmöntalteenottojärjestelmät ovat levy-, nestekiertoinen- tai neulapatteri lämmönsiirrin. Lämmönsiirtimen yhteydessä käytettään vähintään G3-luokan suodattimia, joiden vaihtoväli on 3kk.