Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikkamme keskiössä ovat kestävä kehitys sekä luonnonvarojen ja energian säästäminen niin tuoteratkaisuissamme kuin tuotannossammekin.

Olemme vastuussa ympäristöstämme

Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme luonnonvarojen säästämiseksi niin tuotteiden ominaisuuksien kehittämisessä kuin niiden valmistuksessa.

Tarjoamme luonnonvaroja säästäviä tuoteratkaisuja

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tuoteratkaisuja, jotka vähentävät käytön aikaista ympäristökuormitusta, ovat pitkäikäisiä ja joiden käytön jälkeinen uudelleenkäyttö olisi ympäristömyönteistä.

Energian säästäminen tuotannossa ja jätteiden määrän minimointi

Kehitämme ja tehostamme toimintojamme, jotta energian, raaka-aineiden ja tarvikkeiden käyttö tuotannossa olisi tehokasta ja ympäristöä säästävää. Syntyvät jätteet lajittelemme ohjeiden mukaisesti jätelajeittain erillisastioihin.

Toimimme yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaisesti

Toiminnassamme noudatamme lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä seuraamme niiden kehitystä. Otamme toiminnassamme huomioon asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset.

Jatkuvaan parantamiseen sitoutuminen

Johto ja henkilöstö sitoutuvat ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi noudatamme ympäristöohjelmaa. Siinä määritellyt päämäärät tarkistetaan säännöllisin väliajoin osana yrityksen strategista suunnitelmaa. Päämääristä johdetaan ympäristötavoitteet, joihin vuosittain toiminnassamme keskitymme.

Tämä ympäristöpolitiikka on Climecon Oy:n henkilöstön hyväksymä ja kaikki ovat sitoutuneet sitä noudattamaan.