Paras ratkaisu passiivitalojen lämmitykseen

Passiivitalojen lämmitysenergian tarve on vain 20 kWh bruttoneliötä kohden ja kokonaisprimäärienergiantarpeen tulee olla maksimissaan 130kWh. Tämän takia myös lämmitysmuodoksi on hyvä valita juuri passiivitaloihin suunniteltu, energiatehokas lämmitys.


 Ilma-
lämmitys
ECO
Lattia-
lämmitys
Seinä-
patteri
Katto-
lämmitys
Kanava-
lämmitin
Tasainen ja vedoton ilmanjako ympäri vuoden
   -  
Nopea reagointi lämpötilan muutoksiin
  -   -
Ei lämpöhäviöitä kanavissa
  (-)  (-)  (-) -
Energiasäästöä huonekohtaisella lämmityksellä
  -   -
Asumismukavuutta huonekohtaisella lämmön säädöllä
  -   -
Sisustuksellinen elementti
   -  
Helppo asentaa, huoltaa ja ylläpitää
  - - - 

Passiivitalot rakennetaan tiiviiksi ja erittäin hyvin eristäviksi. Lämmitys voidaan tuoda huonetilaan yhtä hyvin niin seinältä kuin katosta lämpöviihtyvyyden kärsimättä. Reaktiivinen ja tarkka ECO-järjestelmä pitää huonelämpötilan tasaisena, vaikka tilan lämpökuormat vaihtelisivat.

Alla olevassa kuvassa ECO-järjestelmä laskee tuloilman lämpötilaa, kun 500W lämpökuorma tuodaan huoneeseen. Kuitenkin vihreällä kuvattu huoneilman lämpötila pysyy koko ajan halutussa 20 Celsius-asteessa.
Passiivitalossa lämpötilakerrostumat ovat minimaaliset ja näin ollen lämpötilan vertikaalinen jakauma on tasainen koko huoneessa. Simulaatiokuvissa näkyy, kuinka lämpötila on tasaisesti jakautunut koko huoneeseen ja pysyy parin asteen sisällä oleskeluvyöhykkeellä. Vaakatasossa 1,1 metrin korkeudella ilman lämpötila pysyy puolen asteen sisällä eri puolella huonetta.