Ääniympäristön suunnittelu ilmanvaihdossa  - osa 2

Opi käytännön esimerkkien kautta, miten suunnitellaan ilmanvaihdon osalta hiljaisia tiloja äänikriittisissä ympäristöissä. Antti Rytivaara opettaa ilmanvaihdon päätelaitteiden äänisimulointia erilaisissa mallitiloissa.

-Koululuokassa
-Avokonttorissa
-Kokoustilassa
-Asuinhuoneistossa