MyAir älyilmanvaihto kiinteistö-managereille

MyAir-järjestelmä yhdistää nopean reagoinnin, automaattiset huoltokutsut ja ongelmien paikannuksen, joiden avulla saadaan tukea esimerkiksi korjaussuunnitteluun. Opi, mitä hyötyä MyAirin keräämästä datasta on kiinteistön ylläpidossa.
-Kiinteistön ilmanvaihto MyAir-järjestelmällä ja siitä saatava data
-Kiinteistön huollon automatisointi ja analytiikka
-Taloautomaatiojärjestelmien kehittymisen suunta ja rajapintaratkaisut