Kiinteistön omistajille

MyAir on kestävä ja energiatehokas vaihtoehto rakennusten kustannusten hallintaan. Järjestelmä sopii asennettavaksi niin asuin-, majoitus- kuin liiketilarakennuksiinkin - sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin. Laitteet ovat kestäviä, turvallisia ja varmoja, eivätkä vaurioita rakenteita.

Laitteisto sopii 1960-luvun jälkeen rakennettuihin taloihin, joissa käytetään koneellista positoilmanvaihtoa. MyAir sopii myös hyödynnettäväksi esimerkiksi vasta rakennettavissa kerrostaloissa.

MyAir sopii myös julkisille kohteille, sillä se tarjoaa hyvät perusteet investoinnille: tasapainoisella ilmanvaihdolla sekä kiinteistöjen hallintaan ja huoltoon liittyvien kulujen hallinnalla voidaan saavuttaa mittavia säästöjä. Kiinteistön olosuhteet ovat tiedossa ja esimerkiksi kohonneista arvoista saadaan rakennusten ongelmista pitkäaikaisten mittausten perusteella varoitus jo aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat ovat aistein havaittavissa.

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla energiasäästöjä kahdella tavalla

MyAir poistaa hormivirtauksen aiheuttaman rakennuksen kokonaisilmamäärän lisäyksen ja tasaa kerroskohtaisesti hormivirtauksen aiheuttamat erot ilmamäärissä. Tällöin huoneistojen lämpötiloja voidaan pudottaa terveelliselle tasolle. Kun varsinkin alimmissa kerroksissa ilmenevää vedon tunnetta ei ole, ei sitä tarvitse kompensoida liian korkealla huonelämpötilalla. Tämä säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. (Asetus 545/2015)

Myös ylimääräiset kelloon perustuvat ilmanvaihdon tehostukset jäävät pois, jolloin tuloilmaa ei lämmitetä turhaan.

Automaattisilla huoltokutsuilla kustannusten hallintaa

MyAir-järjestelmä pitää huolta ilmanvaihdosta päätelaitteiden keräämän olosuhdedatan avulla. Samalla myös mahdolliset ongelmat voidaan löytää jo aikaisessa vaiheessa, ja niistä saadaan tarkkaa, mitattua dataa, eikä näin tarvitse luottaa ainoastaan yksittäisiin subjektiivisiin havaintoihin.

Järjestelmä lähettää automaattisesti hälytykset huoltoyhtiölle havaitessaan poikkeavia olosuhdearvoja tai vikoja laitteistossa, mikä tarkoittaa aiempaa nopeampaa reagointia ongelmiin ja turhien huoltokäyntien vähenemistä. Huoltokutsut lähtevät useimmiten muutaman minuutin kuluessa ongelman huomaamisesta.

Sisäilma- ja rakenneongelmien aikainen paikantaminen ja ehkäiseminen

Anturit rekisteröivät ihmiselle huomaamattomat muutokset ilman laadussa ja kosteudessa, jolloin muun muassa rakennusten kosteusvaurioita voidaan todeta jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tämä taas tarkoittaa kiinteistön omistajalle kustannusten parempaa hallintaa sekä huoltoyhtiölle mittaustietoa toiminnan tueksi.

Epätasainen ilmanvaihto ja paine-eroista johtuvat tuloilman ongelmat voivat tietyissä olosuhteissa aiheuttaa haittoja rakennuksille ja niiden asukkaille. MyAir tasapainottaa sisäilmaa, ja kun ilmanvaihto toimii oikein, ehkäisee tämä osaltaan tulevaisuuden ongelmia.

Teknisiin tietoihin >