TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Asuntosijoitusyhtiöille

MyAir on kestävä ja energiatehokas vaihtoehto rakennusten kustannusten hallintaan. Ratkaisu sopii asennettavaksi niin asuin-, majoitus- kuin liiketilarakennusten ilmanvaihtoon. Laitteet ovat kestäviä, turvallisia ja varmoja, eivätkä vaurioita rakenteita.

Laitteisto sopii 1960-luvun jälkeen rakennettuihin taloihin, joissa käytetään koneellista ilmanvaihtoa. MyAirin moderni älyteknologia sopii myös hyödynnettäväksi esimerkiksi vasta rakennettavissa kerrostaloissa.

MyAir tarjoaa ideaalisen vaihtoehdon myös julkisille kohteille, sillä se tarjoaa hyvät perusteet investoinnille: aina tasapainoinen ilmanvaihto, kiinteistöjen hallintaan ja huoltoon liittyviä kuluja voidaan kontrolloida tehokkaasti. Tällä voidaan saavuttaa mittavia säästöjä. Kiinteistön tila on jatkuvasti tiedossa ja esimerkiksi hieman kohonneista arvoista saadaan pitkäaikaisten mittausten perusteella varoitus aikaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat ovat aistein havaittavissa.

Lue lisää projektin kulusta >

Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla energiasäästöjä kahdella tavalla

MyAir poistaa hormivirtauksen aiheuttaman rakennuksen kokonaisilmamäärän lisäyksen ja tasaa kerroskohtaisesti hormivirtauksen aiheuttamat erot ilmamäärissä. Tällöin huoneistojen lämpötiloja voidaan pudottaa terveelliselle tasolle. Kun varsinkin alimmissa kerroksissa ilmenevää vedon tunnetta ei ole, ei sitä tarvitse kompensoida liian korkealla huonelämpötilalla. Tämä säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. (Asetus 545/2015)

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon myötä ylimääräiset kelloon perustuvat ilmanvaihdon tehostukset jäävät pois, jolloin ilmaa ei lämmitetä turhaan.

Automaattisilla huoltokutsuilla kustannusten hallintaa

MyAir-järjestelmä pitää huolta optimaalisesta ilmanvaihdosta jatkuvan monitoroinnin avulla. Samalla myös mahdolliset ongelmat voidaan löytää jo aikaisessa vaiheessa. Lisäksi ongelmista saadaan tarkkaa, mitattua dataa, eikä näin tarvitse luottaa ainoastaan yksittäisten ihmisten subjektiivisiin havaintoihin.

Järjestelmä hoitaa automaattisesti huoltokutsut, mikä tarkoittaa aiempaa nopeampaa reagointia ongelmiin ja turhien huoltokäyntien vähenemistä. Huoltokutsut lähtevät useimmiten muutaman minuutin kuluessa ongelman huomaamisesta.

Sisäilma- ja rakenneongelmien aikainen paikantaminen ja ehkäiseminen

Anturit rekisteröivät ihmiselle huomaamattomat muutokset ilman laadussa ja kosteudessa, jolloin muun muassa rakennusten kosteusvaurioita voidaan todeta jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Tämä taas tarkoittaa kiinteistön omistajalle sekä muille sidosryhmille terveellisempää sisäilmaa ja kustannusten parempaa hallintaa.

Epätasainen ilmanvaihto ja paine-eroista johtuvat tuloilman ongelmat voivat oikeissa olosuhteissa aiheuttaa haittoja rakennuksille ja asukkaille tai käyttäjille. MyAir tasapainottaa sisäilmaa, ja kun ilmanvaihto toimii oikein, ehkäisee tämä osaltaan tulevaisuuden ongelmia.

Teknisiin tietoihin >