TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Asiakasymmärrys ilmanvaihtoratkaisujen kehityksessä

Anssi Airas

Pärjätäkseen jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla, edellytetään yrityksiltä rohkeaa investointia tutkimukseen ja tuotekehitykseen - myös vaikeina aikoina.

Digitalisaatio myllertää perinteisiä valtasuhteita toimialaan katsomatta. Esimerkiksi kiinteistöjen hallinnassa tämä on tähän asti realisoitunut erilaisten IoT-pohjaisten mittarointiratkaisuiden kilpajuoksuna markkinoille. Toistaiseksi kehitys on tältä osin ollut melko horisontaalista. Uskon kuitenkin, että erilaiset uudet lisäarvoa tuottavat ratkaisut esimerkiksi keinoälyyn ja koneoppimisen muodossa alkavat pian saada jalansijaa.

Huipputuloksiin jatkuvalla asiakaskeskeisellä tuotekehityksellä

Yritykselle on siis elinehto kehittyä ympäristöään nopeammin. Ratkaisu löytyy mielestäni jatkuvasta asiakaskeskeisestä tuotekehityksestä, missä pyritään tutkimuksen ja teknologian keinoin ymmärtämään asiakasta mahdollisimman monesta perspektiivistä. Sen sijaan, että keskityttäisiin vain miettimään miten nykyisestä härpättimestä tulisi parempi, voidaan luoda lähtökohdat aivan uudenlaisille asiakasta palveleville ratkaisuille. Prosessissa voidaan esimerkiksi tutkia asiakkaan motivaattoreita, käyttäytymistä sekä kontekstia yrityksen omalla osaamisalueella. Tutkimuksen keinoin pyritään siis ennustamaan tulevia käyttäytymismalleja, joiden mukaan asiakkaat eli ihmiset tulevaisuudessa toimivat ja tekevät päätöksiä.

Thinking Model and Tools for Understanding User Experience Related to Information Appliance Product Concepts.
Kankainen, A. (2002). Thinking Model and Tools for Understanding User Experience Related to Information Appliance Product Concepts. Acta Polytechnica Scandinavica. Mathematics and Computing Series No. 118. Polytechnica Kustannus Oy. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/2250

Mäkelä, A., and Fulton Suri, J. (2001). Supporting Users' Creativity: Design to Induce Pleasurable Experiences. In M.G. Helander, H.M. Khalid, T. Ming Po (Eds.), Proceedings of International Conference on Affective Human Factors Design. ASEAN Academic Press, 387- 394.
 

Asiakkaan kokeman ympäristön ymmärtämiseksi voidaan myös hyödyntää erilaisia IoT –ratkaisuja. Hyödyllistä dataa on saatavilla runsaasti erilaisista mittaussovellutuksista. Datasta voidaan sopivien ohjelmien ja asiantuntijoiden voimin louhia esiin mielenkiintoisia yksityiskohtia sekä profiloida asiakkaita aiempaa syvemmin. Analysoimalla esimerkiksi ravintolapalvelujen hakuhistoriaa ja yhdistämällä siihen hakuhistoriaa jollain tietyllä maantieteelliseellä alueella, voidaan tuottaa ravintolan perustamista suunnittelevalle taholle erittäin tarkkaa tietoa alueen potentiaalisista asiakkaista. Ravintolaa perustamassa oleva taho voikin siis arvioida sijainnin ja ravintolakonseptin sopivuutta suhteessa kyseisellä alueella liikkuvaan keskimääräiseen asiakasprofiiliin. Edistyneen datankäsittelyn avulla saavutetaan päätöksenteon tueksi hyvä asiakasymmärrys ja selvitetään asiakkaan piilevät tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.  

Uudet määräykset antavat enemmän vapauksia kuunnella asiakasta  


Ilmanvaihtoratkaisujen osalta asiakasymmärryksen ja profiloinnin hyödyntämisessä riittää vielä tekemistä. Alalla kaivataan rohkeaa lähestymistä ja uusien teknologioiden ennakkoluulotonta pilotointia.

Käyttäjäkeskeisen ilmanvaihdon tieltä on onneksi poistunut jo yksi este uusien ilmanvaihdon määräyksien mahdollistaessa jatkossa vapaammat kädet järjestelmien ja tuotteiden suunnittelussa. Määräykset ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet antavatkin uudenlaisen syyn pohtia syvemmin erityisesti loppuasiakkaan ja tiloja viime kädessä käyttävän ihmisen tarpeita. Oman haasteensa soppaan tuovat myös uudet monikäyttöiset tilat. Ilmanvaihtoa suunnitellessa täytyykin ottaa huomioon muuttuvat käyttäjämäärät sekä tilojen käyttötarkoitusten muuttuminen. Mielestäni onkin tärkeää, että tilojen, tuotteiden ja ratkaisujen suunnittelussa keskitytään enemmän siihen, miten tilojen käyttäjät kokevat sisäilmaston ja miten tästä kokemuksesta saadaan käyttäjälle mahdollisimman miellyttävä.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa tulevaisuudessa? Itse näen sen entistä käyttäjäkeskeisempinä tiloina, joissa on hyödynnetty anturiverkostoja, käyttäjäprofilointeja, rajapintoja tai jopa mielialaennusteita hyödyntävää keinoälyä tuottamaan tilojen käyttäjille sitä täydellistä sisäilmastoa. Ehkäpä rakennus onkin tulevaisuudessa empaattinen olio joka tuntee kaikki käyttäjänsä, säätää työpisteesi lämpötilan, kosteuden, ilmanvaihdon, valaistuksen sekä pöydän ja tuolin säädöt fiiliksesi mukaan kun saavut toimistolle maanantaiaamuna uutta intoa täynnä viikonlopun jäljiltä.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Jätä kommentti