TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Älykäs asuminen ja ilmanvaihto ovat nurkan takana

Tommi Uksila

Muutos rakennettuun ympäristöön on tulossa. Tekoäly on kuin uusi sähkö ja se tulee muuttamaan käsityksemme sekä valtaosan tavoista asua ja rakentaa ympäristöämme. Tekoäly ja koneoppiminen vievät meidät kokonaan uusien mahdollisuuksien äärelle. Kehityksessä kannattaa pysyä mukana!

Kirjoitin aiemmin siitä, miten kaupungistumisen ja teollisen vallankumouksen myötä suuria määriä ihmisiä muutti tiiviisiin yhteisöihin, tuoden mukanaan tiiviin asumisen ongelmat. Samalla ensimmäiset saastesumut ja ihmisen aiheuttamat ilmasto-ongelmat olivat syntyneet.

Kehitys kehittyi, ja kaupungistumisen mukana myös rakennusmateriaalit, kuten eristeet, ikkunat ja elementit sekä muut talotekniikan ratkaisut kehittyivät. Rakennuksista pystyttiin tekemään entistä tiiviimpiä ja tätä kautta myös energiatehokkaampia. Energiatehokkuudesta kasvoi trendisana, jonka nimeen tehtiin myös paljon huonoja valintoja – sisäilmastonkin kustannuksella. 

Älykkäät teknologiat asumisen ja ilmanvaihdon tukena

Nykyisin ongelmat sisäilmaston suhteen ovat monilta osin tiedostettu ja tunnistettu. Aihe on esillä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Potilas on helpompi parantaa, kun sairaus on selvillä! Tämän päivän ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät älykkäine ohjauksineen ja olosuhteiden mukaan muuttuvine ilmavirtoineen avaavat jo näkymiä tulevaisuuteen.

Smart home -kuvituskuva

Yksinkertaisista ohjauslogiikoista ollaan siirrytty rakentamaan älykkäitä algoritmejä ja syviä neuroverkkoja luomaan koneälyä ja tätä kautta tekoälyä. Tämän avulla pystytään käsittelemään valtavia määriä dataa ja hyödyntämään tieto aina vaan parempien olosuhteiden luomiseksi. Sisäilmaston muutos on tulossa. 

Ihminen kehityksen keskiössä

Älykkäät rakennukset, joissa koneoppimisen ja tekoälyn avulla ohjataan ilmanvaihtoa, lämmitystä, valaistusta, äänimaailmaa ja jopa tuoksuja on se tulevaisuus, mihin olemme menossa. Tekoälyn avulla ympäristöä voidaan muuttaa ihmisen mieltymysten tai jopa sen hetkisen mielialan mukaan. Teknologiat mahdollistavat tilan, missä tunnemme olevamme onnellisimmillamme ja näin meillä on entistä paremmat mahdollisuuden vapauttaa kapasiteettiamme esimerkiksi innovointiin. Tämä taas luo uusia mahdollisuuksia entistä inspiroivammille ympäristöille, missä edelleen luodaan jotain uutta. 

"Teknologiat mahdollistavat tilan, missä tunnemme olevamme onnellisimmillamme"

Kaikki tämä teknologia on jo teoriassa saavutettavissa. Liiketoimintamallien pitää kuitenkin kehittyä ja uusia ekosysteemejä syntyä ennen kuin me asumme, työskentelemme ja vietämme aikaamme tällaisissa rakennuksissa. Teknologioilla itseisarvona lopputuloksen saavuttamiseksi ei tule olemaan merkitystä, vaan ihmiset asiakkaina ja käyttäjinä ratkaisevat. 

Mitä tämä meiltä vaatii?

Uudet teknologiat vaativat aivan uudenlaista syväosaamista kaikilla tasoilla. Koulutuksen pitää muuttua vastaamaan uusien teknologioiden mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Työurat tulevat olemaan huomattavasti nykyistä pidempiä, jolloin myös maailma ympärillämme ehtii muuttua aikaisempaa enemmän. Elinikäinen kouluttautuminen tulee työuraa ennen hankittavan koulutuksen rinnalle. Olemme oppimiskäyrällä koko elämämme ainakin ne meistä, jotka haluavat olla antamassa käskyjä koneille, eikä ottamassa niitä vastaan.

Huippuhyvää kilpailuetua rakennetussa ympäristössä saavutetaan teknologian huippuosaajien ja ihmisen elinympäristöä koskevien innovaatioiden yhteistyöllä. Koska me tulemme tulevaisuudessa viettämään yhä enemmän aikaa sisätiloissa, pitää energiansäästön, tehokkuuden tai kaavoituspolitiikan sijaan rakennetun ympäristön keskiössä olla ihminen. 

Kehityksessä voi olla joko mukana tai muiden vietävänä. Kyseessä on valinta, joka tehdään tänään, mutta joka asettaa suunnan koko tulevaisuudelle. – Meillä Climeconilla suunta on ainakin selvillä.

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Jätä kommentti