Järjestelmä

MyAir-järjestelmä tasapainottaa ilmanvaihdon automaattisten sisäilman mittausten pohjalta. Kaikki kerätty tieto on saatavissa pilvipalvelusta etäkäyttöliittymän avulla missä ja milloin vain.

MyAir-järjestelmään kuuluu keskusyksikkö, paine-eroanturit ja poistoilmaventtiilit. Näillä säädellään huonekohtaisten venttiilien toimintaa. Mittaustieto tallentuu pilvipalveluun, josta asiakkaan on mahdollista saada olosuhderaportti toivotulta aikajaksolta.

MyAir-laitteisto käyttää kommunikointiin LoRaWAN-radioverkostoa, joka mittaa ja kerää dataa luotettavasti, läpäisee rakenteet ja on hyvin häiriönsietoinen. Järjestelmä varmistaa tarkan ja luotettavan mittatiedon keräämisen sekä tietoturvan.  Internet-yhteyttä käytetään vain mittaustietojen siirtämisessä pilveen, eikä sitä käytetä ilmanvaihdon ohjaukseen.

MyAirin käyttö on vaivatonta, koska ratkaisu toimii itsenäisesti. Climeconin asiantuntijat ovat myös aina valmiita auttamaan.

Mitä MyAirin avulla mitataan?

  • Järjestelmä mittaa paine-eroa rakennusvaipan yli
  • venttiilien ilmamääriä (l/s)
  • huoneilman lämpötilaa (°C)
  • huoneilman kosteutta (RH %)
  • painetta (Pa)
  • paine-eroa (∆Pa) 
  • absoluuttista kosteutta (g H2O/ kg ki)

Lue lisää teknisistä tiedoista >

Monitorointi viittaa ainoastaan edellä mainittujen tietojen mittaamiseen. 


Automaattinen reagointi ongelmatilanteissa

MyAir voi reagoida muutoksiin ja ongelmatilanteisiin tapauskohtaisesti. Riippuen poikkeaman luonteesta, järjestelmä pyrkii ratkaisemaan tilanteen itsenäisesti. Esimerkiksi venttiilin tukkimisesta järjestelmä lähettää hälytyksen. Reagointi tapahtuu aina poikkeustilanteita lukuun ottamatta muutamassa minuutissa.