TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Järjestelmä

MyAir-järjestelmä optimoi ilmanvaihdon automaattisten sisäilman mittausten pohjalta. Kaikki kerätty tieto on saatavissa pilvipalvelusta etäkäyttöliittymän avulla missä ja milloin vain.

MyAir-järjestelmään kuuluu puhallin, jota usein ei tarvitse vaihtaa, keskusyksikkö, paine-eromittaus ja käyttöliittymä. Näillä säädellään huonekohtaisten venttiilien toimintaa, joita asukkaat pääsevät myös itse käyttämään MyAiriin kuuluvien tehostuspainikkeiden avulla, joita on tarvittavissa huoneissa, kuten keittiössä.

MyAir-laitteisto käyttää kommunikointiin LoRa-järjestelmää, joka mittaa ja kerää dataa luotettavasti, läpäisee rakenteet ja on hyvin häiriönsietoinen. Järjestelmä varmistaa tarkan ja luotettavan mittatiedon keräämisen sekä tietoturvan.  Internet-yhteyttä käytetään vain mittaustietojen siirtämisessä pilveen, eikä sitä käytetä ilmanvaihdon ohjaukseen.

MyAirin käyttö on vaivatonta, koska ratkaisu toimii itsenäisesti. Climeconin asiantuntijat ovat myös aina valmiita auttamaan. Kiinteistön tilan näkee helposti selainpohjaisella liittymällä, eikä erillistä ohjelmaa tai sovellusta tarvitse ladata.

Mitä MyAirin avulla mitataan?

Järjestelmä mittaa paine-eroa rakennusvaipan yli, venttiilien ilmamääriä (l/s), huoneilman lämpötilaa (C), huoneilman kosteutta (RH %), painetta (Pa), paine-eroa (∆Pa) ja  absoluuttista kosteutta (g H2O/ kg ki).

Lue lisää teknisistä tiedoista >

Monitorointi viittaa ainoastaan edellä mainittujen tietojen mittaamiseen. 

Lue lisää käyttöliittymästä >


Automaattinen reagointi ongelmatilanteissa

MyAir voi reagoida muutoksiin ja ongelmatilanteisiin tapauskohtaisesti. Riippuen poikkeaman luonteesta, järjestelmä pyrkii ratkaisemaan tilanteen itsenäisesti. Esimerkiksi venttiilin tukkimisesta järjestelmä lähettää hälytyksen. Reagointi tapahtuu aina poikkeustilanteita lukuun ottamatta muutamassa minuutissa.