TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Käyttöliittymä

Sisäilman mittauksen tulokset tallentuvat pilvipalveluun automaattisesti.

Data tallentuu pilveen, joten  kiinteistön tilaa voi tarkastella historiallisesti ja tutkia tarkemmin jopa yksittäisen venttiilin lämpö- ja kosteusarvoja sekä ilmanvaihdosta kerättyä tietoa. 

  1. Yhdellä silmäyksellä näkee koko kiinteistön tilan.
  2. Mittaukset tallentuvat pilveen ja asiakkaan raportoimia häiriöitä voidaan tarkastella jälkikäteen.
  3. Järjestelmä tuottaa raportteja nopeasti pitkältäkin aikaväliltä.
  4. Tiedot voidaan helposti siirtää muihin talotekniikka- ja automaatiojärjestelmiin.


Sisäilmasta kerätyn tiedon avulla voidaan esimerkiksi seurata kiinteistön kokonaiskosteutta ja tunnistaa mahdolliset piilevät kosteusvauriot sekä viitteet homeen kasvulle otollisista olosuhteista ennen kuin niistä muodostuu varsinaisia ongelmia. 

Tutustu teknisiin tietoihin >