LVI-alan ammattilaisille

MyAir on älykäs ilmanvaihdon ratkaisu, joka on kehitetty mittaamaan ja tasapainottamaan ilmanvaihtoa automaattisesti. Ratkaisu mittaa jatkuvasti kohteen sisäilman lämpötilaa, huoneiden ja huoneistojen ilmamääriä sekä painesuhteita. Järjestelmä tuottaa tarkkaa mittausdataa kiinteistön tilasta.

MyAir mittaa jatkuvasti sisäilman painesuhteita, lämpötilaa, kosteutta sekä ilmamääriä.


MyAir soveltuu hyvin sisäilma-asiantuntijoiden ja LVI-suunnittelijoiden käyttöön

MyAir-ratkaisu tukee ilmanvaihdon asiantuntijoiden, LVI-suunnittelijoiden sekä rakennuttaja- ja sisäilmakonsulttien työtä. Järjestelmän avulla ammattilainen pysyy kartalla kohteen olosuhteista ja niiden muutoksista sekä pystyy tekemään nopeammin ajantasaisempia päätöksiä työssään.  

Ilmanvaihdon säädön tueksi tarvittava mittaustieto on tallennettu pilveen, josta se on helposti saatavissa, siirrettävissä ja käytettävissä. Näin aikaa ei kulu datan siirtelyyn, eikä käyttö vaadi ylimääräisiä investointeja uuteen softaan taikka monimutkaisiin ohjelmointitöihin.

MyAir auttaa kustannuksien hallinnassa

MyAir mahdollistaa ilmanvaihdon tilan ja toimivuuden seuraamisen etänä ilman ylimääräisiä käyntejä kohteessa. Pitkän aikavälin keskiarvoistetut mittaukset paljastavat esimerkiksi mahdollisen kosteuden rakenteissa, ja eri tilojen pitkäaikaiset lämpötilaerot ovat hetkittäisiä eroja turvallisempi säädön kohde.  

Ilman ollessa kylmimmillään nostaa hormivirtaus kerrostalon ilmamäärää. Esimerkiksi seitsenkerroksisen talon alimman kerroksen ilmamäärä käytännössä tuplaantuu. MyAir-järjestelmä poistaa tästä syntyvän vedon tunteen pitämällä koko ilmanvaihtojärjestelmän tasapainossa, jolloin asukkaalle ei tule tarvetta tukkia poisto- tai korvausilmaventtiileitä. Yhdessä vakiopainesäätöisen puhaltimen kanssa tehostuksen toimiessa kellon sijaan venttiilien anturien ohjaamana saadaan lämmityskuluja vähennettyä selvästi.

MyAir apuna kuntokartoituksen tekemisessä

Järjestelmästä on apua rakennuksen ja ilmanvaihdon kunnon arvioimisessa monella eri tapaa. MyAirilla kerättyä dataa voidaan käyttää rakennuksen laajemman kuntokartoituksen tukena.

Lue lisää järjestelmästä >