TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Sisäilman mittaaminen ja säätö – mikä on MyAir?

MyAir on älykäs, uuden sukupolven ratkaisu asuinkerrostalojen, kiinteistöjen ja kotien ilmanvaihtoon. Jatkuvan sisäilman mittaamisen ja säädön avulla MyAir-järjestelmä optimoi ja tasapainottaa kerrostalon ilmanvaihdon automaattisesti huoneistojen välillä. MyAir huolehtii oikeista ilmamääristä jokaisessa huoneistossa ja varmistaa, että sisäilma on puhdasta.

MyAir on automaattinen ja älykäs ilmanvaihtojärjestelmä, joka poistaa rakennuksissa esiintyvät luonnonilmiöiden aiheuttamat, suunnittelemattomat paine-erot ja niistä johtuvat ilmanvaihdon häiriöt, kuten vedontunteen, tunkkaisuuden, hajut ja kosteuden sekä sisäilman epäpuhtaudet. Automaattisen ja jatkuvan sisäilman mittaamisen ja säädön avulla järjestelmä säilyttää ilmanvaihdon tasapainon ympäristön olosuhteista huolimatta.Tarpeenmukainen ilmanvaihto automaattisen mittaamisen ja säädön avulla

MyAirin mittauksiin perustuvan reagoinnin avulla vanhasta kello-ohjatusta järjestelmästä saa helposti tarpeenmukaisen. Järjestelmä mittaa jatkuvasti huoneilmaa ja tehostaa ilmanvaihtoa venttiilikohtaisesti tarpeen mukaan. Automaattinen tehostus perustuu kosteuteen ja/tai lämpötilaan.Tasapainotuksessa huomioidaan myös rakennusvaipan yli vallitseva paine-ero. Automaattisessa, mittaukseen perustuvassa tasapainotuksessa kumotaan tuulen ja hormivaikutuksen aiheuttamat muutokset ilmanvaihdossa. MyAir havaitsee ja puuttuu ongelmatilanteisiin reaaliaikaisesti sekä hoitaa ongelmien ilmaantuessa huoltokutsut ja hälytykset.


Mitä MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä tekee?

  • Mittaa ja säätää sisäilmaa jatkuvasti ja automaattisesti
  • Optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon huoneistojen välillä
  • Tehostaa ilmanvaihtoa tarpeenmukaisesti venttiilikohtaisesti
  • Poistaa rakennuksen paine-erot sekä ilmanvaihdon häiriöt kuten vedontunteen ja kosteuden
  • Hoitaa tarvittavat huoltokutsut ja hälytykset automaattisesti


Miten MyAir-ratkaisu toimii?

MyAir-järjestelmä perustuu ilmanvaihdon optimointiin automaattisen ja tarkan, huonekohtaisen sisäilman mittaamisen ja säädön avulla. Järjestelmä sisältää puhaltimen, keskusyksikön, paine-eromittauksen sekä käyttöliittymän. Näillä säädellään huonekohtaisten ilmanvaihtoventtiilien toimintaa. Järjestelmä mittaa sisäilman laatua huonekohtaisesti ja säätää ja tehostaa ilmanvaihdon toimintaa tarvittaessa. Kaikki kerätty tieto on saatavissa pilvipalvelusta etäkäyttöliittymän avulla missä ja milloin vain.

Optimoitu ja automaattinen ilmanvaihto varmistaa sekä puhtaan, ongelmattoman sisäilman että vähentää energiankulutusta ja huoltokustannuksia. Ratkaisu on myös käyttäjän kannalta helppo, sillä huoltokutsut hoituvat automaattisesti ja turhat huoltokäynnit vähenevät.


Lue lisää Ratkaisusta >