Sisäilman mittaaminen ja säätö – mikä on MyAir?

MyAir on suomalaisen Climecon Oy:n älykäs ratkaisu asuinkerrostalojen, kiinteistöjen ja kotien ilmanvaihtoon. Jatkuvan sisäilman mittaamisen ja säädön avulla MyAir-järjestelmä tasapainottaa kerrostalon ilmanvaihdon automaattisesti huoneistojen välillä. Jokaisessa huoneistossa on oikea ilmamäärä ja sisäilma on puhdasta.

Miten MyAir-ratkaisu toimii?

MyAirin toiminta perustuu rakennuksissa esiintyvän luonnonilmiöiden aiheuttaman, suunnittelemattoman paine-eron tasapainottamiseen ja siitä johtuvien ilmanvaihdon häiriöiden, kuten vedontunteen, tunkkaisuuden, hajujen ja kosteuden sekä sisäilman epäpuhtauksien poistamiseen. Automaattisen ja jatkuvan sisäilman mittaamisen ja säädön avulla järjestelmä säilyttää ilmanvaihdon tasapainon ympäristön olosuhteista huolimatta.

Tasapainotuksessa huomioidaan rakennusvaipan yli vallitseva paine-ero. Automaattisessa, mittaukseen perustuvassa tasapainotuksessa kumotaan tuulen, vuodenaikojen ja hormivaikutuksen aiheuttamat muutokset ilmanvaihdossa. Lisäksi MyAir havaitsee ongelmatilanteet sekä lähettää tarvittaessa hälytyksen huoltoyhtiölle.

Mitä MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä tekee?

  • Mittaa ja säätää sisäilmaa jatkuvasti ja automaattisesti
  • Optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon huoneistojen välillä
  • Tehostaa ilmanvaihtoa tarpeenmukaisesti venttiilikohtaisesti
  • Poistaa rakennuksen paine-erot sekä ilmanvaihdon häiriöt kuten vedontunteen ja kosteuden
  • Hoitaa tarvittavat hälytykset automaattisesti


Mitä MyAir-järjestelmä sisältää?

MyAir-poistoilmaventtiilien  ja paine-eroanturien mittauksiin perustuvan reagoinnin avulla järjestelmä mittaa ja säätää sisäilmaston.


Poistoilmaventtiilit

Poistoilmaventtiilit keräävät olosuhdedataa ja reagoivat mittausten mukaan.     

Paine-eroanturit

Mittaavat paine-eroa rakennusvaihpan yli. Näistä saadaan tietoa siitä, miten paine-ero eri kerrosten välillä käyttäytyy.     

Keskusyksikkö

Keskusyksikkö säätelee venttiilien toimintaa niiden ja paine-eroanturien keräämän datan perusteella.     

Olosuhderaportit

Järjestelmän keräämä data tallentuu pilvipalveluun, josta saadaan tulostettua kattava olosuhderaportti kiinteistön tilasta.


Lisäksi järjestelmään on saatavilla tehostuspainikkeet, joilla asukkaiden on itse mahdollista tehostaa poistoilmanvaihtoa esimerkiksi ruoanlaiton tai suihkun aikana. Painikkeet asennetaan vain huoneisiin, joissa niille on tarvetta, kuten keittiöön ja kylpyhuoneeseen, ja ne tehostavat 30% ilmanvaihtoa huoneiston käyttäjän niin halutessa.


Tarpeenmukainen ilmanvaihto uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin


MyAir-järjestelmä tuo suurimman hyödyn koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin ja soveltuu erityisesti 1960-luvun jälkeen rakennettuihin kerrostaloihin.

Kello-ohjatusta koneellisesta poistoilmanvaihtojärjestelmästä saa MyAirilla tarpeenmukaisen helposti ja kustannustehokkaasti. Vanhojen venttiilien vaihtaminen MyAir-älyventtiileihin on usein hormistosaneerausta selkästi halvempi ja kestävämpi vaihtoehto.Lue lisää Ratkaisusta >