Ilmanvaihdon mittaus ja säätö – älykäs ja automaattinen ilmanvaihtoratkaisu

MyAir on täysin uudenlainen, älykäs ilmanvaihtoratkaisu, joka mittaa ja tasapainottaa kerrostalon huoneistojen ilmanvaihdon automaattisesti. Tuloksena on vedoton, turvallinen ja tarpeenmukainen ilmanvaihto, joka säästää energiaa ja vähentää ylläpitokuluja sekä huoltokäyntejä. 


Tarkka ja automaattinen ilmanvaihdon mittaus ja säätö

MyAir ratkaisu säätää  automaattisesti ilmanvaihdon tasapainoon asuntojen välillä huolehtien oikeista ilmamääristä jokaisessa huoneistossa. MyAir-järjestelmä lähettää myös huoltokutsut huoltoyhtiölle tarvittaessa.

Järjestelmä mittaa seuraavia asioita:
  • paine-eroa rakennusvaipan yli
  • venttiilien ilmamääriä (l/s)
  • huoneilman lämpötilaa (°C)
  • huoneilman kosteutta (RH %)
  • painetta (Pa)
  • paine-eroa (∆Pa)
  • absoluuttista kosteutta (g H2O/kg ki)


Mitä MyAir-järjestelmä sisältää?

MyAir-järjestelmään kuuluu keskusyksikkö, paine-eromittaus ja poistoilmaventtiilit. Keskusyksikkö säätelee huonekohtaisten venttilien toimintaa niiden sekä paine-eroanturien mittaaman olosuhdedatan mukaan. Venttiilien ja paine-eroanturien mittaama olosuhdedata säilötään pilvipalveluun, josta asiakkaalle on saatavilla olosuhderaportteja.


MyAir säästää energiaa kahdella tavalla: 

  1. Ilmanvaihdon mittauksen ja säädön avulla MyAir poistaa hormivirtauksen aiheuttaman rakennuksen kokonaisilmamäärän lisäyksen ja tasaa kerroskohtaisesti hormivirtauksen aiheuttamat erot ilmamäärissä. Tällöin huoneistojen lämpötiloja voidaan pudottaa terveelliselle tasolle. Kun varsinkin alimmissa kerroksissa ilmenevää vedon tunnetta ei ole, ei sitä tarvitse kompensoida liian korkealla huonelämpötilalla. Tämä säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. (Asetus 545/2015)

  2. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon myötä ylimääräiset kelloon perustuvat ilmanvaihdon tehostukset jäävät pois, jolloin ilmaa ei lämmitetä turhaan.