TÄMÄ ON SISÄILMASTONMUUTOS

Ilmanvaihdon mittaus ja säätö – älykäs ja automaattinen ilmanvaihtoratkaisu

MyAir on täysin uudenlainen, älykäs ilmanvaihtoratkaisu, joka mittaa, optimoi ja tasapainottaa kerrostalon huoneistojen ilmanvaihdon täysin automaattisesti. Tuloksena on vedoton, turvallinen ja tarpeenmukainen ilmanvaihto, joka säästää energiaa ja vähentää ylläpitokuluja sekä huoltokäyntejä. 


Tarkka ja automaattinen ilmanvaihdon mittaus ja säätö

MyAir ratkaisu säätää ja optimoi automaattisesti ilmanvaihdon tasapainon asuntojen välillä huolehtien oikeista ilmamääristä jokaisessa huoneistossa. MyAir hoitaa huoltokutsut ja tarjoaa haluamasi tiedot aina tarvittaessa. Järjestelmä mittaa paine-eroa rakennusvaipan yli, venttiilien ilmamääriä (l/s), huoneilman lämpötilaa (C), huoneilman kosteutta (RH %), painetta (Pa), paine-eroa (∆Pa) ja  absoluuttista kosteutta (g H2O/kg ki). Kaikki kerätty tieto on saatavissa pilvipalvelusta etäkäyttöliittymän avulla missä ja milloin vain.


Mitä MyAir-järjestelmä sisältää?

MyAir-järjestelmään kuuluu huippuimuri, puhallin, keskusyksikkö, paine-eromittaus ja käyttöliittymä. Näillä säädellään huonekohtaisten venttilien toimintaa, joita asukkaat pääsevät myös itse käyttämään MyAiriin kuuluvien tehostuspainikkeiden avulla. Painikkeita on tarvittavissa huoneissa, kuten keittiössä. 

Lue lisää MyAir-järjestelmästä >


MyAir säästää energiaa kahdella tavalla: 

  1. Ilmanvaihdon mittauksen ja säädön avulla MyAir poistaa hormivirtauksen aiheuttaman rakennuksen kokonaisilmamäärän lisäyksen ja tasaa kerroskohtaisesti hormivirtauksen aiheuttamat erot ilmamäärissä. Tällöin huoneistojen lämpötiloja voidaan pudottaa terveelliselle tasolle. Kun varsinkin alimmissa kerroksissa ilmenevää vedon tunnetta ei ole, ei sitä tarvitse kompensoida liian korkealla huonelämpötilalla. Tämä säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. (Asetus 545/2015)

  2. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon myötä ylimääräiset kelloon perustuvat ilmanvaihdon tehostukset jäävät pois, jolloin ilmaa ei lämmitetä turhaan.

Selvitetään, miten MyAir sopii tarpeisiisi >