Markkinoiden edistyksellisin neliportainen puhdistusjärjestelmä

CleanMaster®-huuvat ja -ilmanvaihtokatot hyödyntävät edistyksellistä neliportaista puhdistusteknologiaa huuvan läpi virtaavan poistoilman puhdistuksessa.

Neliportainen puhdistusteknologia

Poistoilman epäpuhtaudet muutetaan tehokkaasti haitattomiksi yhdisteiksi, kuten vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi. Tästä johtuen epäpuhtaudet eivät kerry kanavistoon, jolloin puhdistuskustannukset alenevat ja myös paloturvallisuus paranee.