Storkök

Climecon har levererat kåpor och ventilationstak till finländska storkök redan i 30 år. De förnyade kåpa- och ventilationstaksmodellerna är ett resultat av flera års utvecklingsarbete och de uppfyller kraven på hygien, säkerhet, användarbarhet samt energieffektivitet av de mest krävande storköken.  

Krog Roba

"Det förvantade lyxhotellet Lilla Roberts öppnades i augusti 2015 i lokalerna för en historisk före detta polisstation. Restaurang Krog Roba öppnades samtidigt på hotellets bottenvåning. Till Krog Robas köksutrymmen valdes Climecons StandardPlus-ventilationstak."

  Läs mer +