Lösningar för industri-, företags- och affärsutrymmen

Industribyggnader, företags- och affärsutrymmen har alla sina specifika krav på ventilationsprodukter. Climecon erbjuder finländskt expertkunnande inom dessa områden.

Climecons produkter är unika i sin anpassningsförmåga. Luftflödet skickas direkt till önskad plats utan för snabba luftflödeshastigheter och med bästa möjliga blandningsförhållande. Det är oftast ett krav att tillföra luft från hög höjd.

I dessa miljöer sker det ofta layoutändringar på golvet, varför ventilationen måste vara tillräckligt flexibel för att följa förändringarna. Climecons produkter är utformade för att möta dessa utmaningar.

Branschens bästa kåplösningar i kombination med den nya generationens UV-teknik, möjliggör energieffektiva lösningar med lägre livscykelkostnader än någon annan teknik som finns på marknaden.

Climecons heltäckande utbud av tillufts- och frånluftsdon i färger och material som specificeras av kunden eller arkitekten fullbordar erbjudandet. Inte ens de mest utmanande platserna kommer att utgöra något problem eftersom produkterna kan tillverkas av speciella material, såsom rostfritt eller syrafast stål.

 

Referenser