Inomhusluftrening

Ren inomhusluft för människors välbefinnande.


Sjuka hus-syndromet" eller ofta upplevt illamående, huvudvärk och irriterade ögon är ofta ett tecken på bristande ventilation.

I städer, industriorter och bredvid motorvägar fungerar ventilationen ofta som en förorenare av inomhusluften genom att sprida avgaser och andra föroreningar inomhus. Dåligt renad tilluft kan i värsta fall fungera som en spridare av lukter, gaser och "sjuka hus-syndromet". En behaglig och hälsosam inomhusluft kräver att tilluften renas ordentligt.