Luftrening i processindustrin

Luftrenare för specifika industriproblem

Luftrenare är konstruerade för tuffa förhållanden för att skydda elektronik och elutrustning från driftstörningar.

Man har ägnad särskild uppmärksamhet åt konstruktionens material och täthet. De modulära luftrenarna kan utrustas med en eller flera kemiska filtreringsstadier, samt för- och efterfiltrering. Varje lösning planeras alltid utifrån objektets omständigheter och särskilda krav.