Luftuppvärmning

Rumspecifik luftuppvärmning är den bästa lösningen för lågenergi- och passivhus.

 Fördelar med luftuppvärmning:


• Exakt justering av värme rum för rum
• Hög termisk komfort
• Liten värmeförlust genom luftkanaler
• Systemet är tydligt och enkelt att använda
• Optimal energieffektivitet

Utgångspunkten när man designar husteknik för passivhus är att minimera uppvärmnings- och kylbehovet. Systemet bör planeras för att motsvara det låga behovet av uppvärmningseffekt och energi.

I passivhus är energiförbrukningen vid uppvärmning i bästa fall endast 20-30 kWh per bruttokvadratmeter och strömförbrukningen vid uppvärmning av rum är 10-20 W per kvadratmeter. Den låga strömförbrukningen vid uppvärmning kräver att värmesystemet också fungerar vid låg effekt och reagerar snabbt på förändringar. Man behöver endast köpa värmeenergi under de kallaste perioderna. Man måste kunna justera temperaturerna rum för rum för att uppnå en hög energieffektivitet och värmekomfort. Utomhusluften som är svalare än inomhusluften används främst för kylning.

Ventilationsuppvärmning lämpar sig bäst för uppvärmning av passivenergihus. I rum där det är särskilt högt till tak kan man också använda en eldstad som värmekälla. Rumsspecifik ventilationsuppvärmning erbjuder den bästa individuella temperaturkontrollen för varje rum, vilket innebär hög termisk komfort. När man värmer upp rum individuellt behöver luftflöden inte ändras enligt uppvärmningsbehov, eftersom tilluftstemperaturen regleras automatiskt i terminalen enligt varje rums värmebehov.
 
De tysta ventilationsuppvärmarna i ECO-serien

fungerar genom att förvärma tilluften till ca 15-17 °C och sedan justera värmen enligt kraven i varje enskilt rum. Som regleringsmetod har man valt en exakt relativ reglering, vilken säkerställer hög termisk komfort. Ju längre bort det inställda värdet är, desto större effekt behöver man för uppvärmning. På motsvarande sätt, när rumstemperaturen ligger nära det inställda värdet är effekten som används mindre. Styrenheten som inrymmer rumstemperaturgivaren har inga värmealstrande komponenter. Detta åstadkommer en mycket noggrann mätning av rumstemperatur. Det intelligenta systemet reagerar snabbt på temperaturförändringar och håller rumstemperaturen exakt på den önskade nivån.

Bekanta dig med produkterna i ECO-serien här

 

Referenser