Luktborttagningslösningar

Bättre livsmiljö med renare utsläpp.

Industrianläggningar, reningsverk, komposteringsanläggningar, förbränningsmotordrivna utrustningar, samt kemikaliehantering och -lagring ger upphov till en rad olika lukter och gaser i luften. Dessa utsläpp kan vara irriterande och till och med utgöra en hälsorisk för människor som bor och arbetar i närheten. Skadliga och illaluktande föroreningar i utsläppen kan avlägsnas genom kemisk luftrening.