Tjänster för luftrening

Tjänster för kundens behov.


Analystjänster

Climecon utför livstidsanalyser av filtreringsmedel där man följer det kemiska filtreringsmedlets slitage utifrån prov. Det nya filtrets första prov bör tas ca 3-6 månader efter att man tagit filtret i bruk.

Prover från filter som har kontrollerats tidigare tas på basen av tidigare prov eller tidigare livstidshistoria.

Underhållstjänster

Climecon Oy erbjuder också service- och underhållstjänster för kemiska luftrenaren. Tjänsterna skräddarsys enligt kundens behov.

Analys-, test- och mätprogramvara och -utrustning: Mediapik mätprogram

Programvaran identifierar mer än tusen olika kemiska föreningar och kan hitta rätt luftreningslösning för varje situation på grundval av indata.

 CC-korrosionstest

CC-korrosionstestet klassificerar luftkvaliteten i enlighet med ISA-standarden. Detta möjliggör en tillförlitlig identifiering av eventuella problem och deras storlek.

Ett CC-test kan också övervaka funktionaliteten hos det luftreningssystem som används. En kontinuerlig och regelbunden testning säkerställer tillräcklig luftkvalitet som garanterar att elektronik alltid skyddas mot korrosion.

OnGuard mätutrustning

 Purafil OnGuard 3000 (OG3) mäter luftburen molekylkontaminering (Airborne Molecular Contamination - AMC) i realtid. Mätdata kan registreras i den inbyggda lagringsmodulen eller överföras direkt till fastighetens automationssystem med 4-20 mA utsignal. Övervakning av reaktivitet är en exakt och tillförlitlig metod för kontroll av ventilationens och luftcirkulationens kvalitet, för klassificering av luftkvalitet och för kontroll av den kemiska luftrenarens effektivitet.

Kontakta oss för ärenden som rör luftrening:

Mikko Erikson, +358 45 120 2004
fornamn.efternamn@climecon.fi