Luftdon > Tilluftsdon > LINO och LINO-W tilluftsdon
 

LINO och LINO-W tilluftsdon

Förutom snyggt utseende, tyst drift och inget drag är de mest urskiljbara egenskaperna LINO och LINO-W en tillförlitlig mätning och en snabb och exakt justering.

LINO:s och LINO-W:s behärskade och rena linjer passar alla inredningsstilar. Du kan antingen gömma den bland annan inredning eller framhäva den med utrymmets andra inredningselement.

LINO är en mycket låg konvex och djupindragande tilluftsdiffusor som är lätt att rengöra. Det breda blåsmönstret och höga blandningsförhållande förhindrar en känsla av drag.

LINO-W är särskilt utformad för mindre bostäder och andra utrymmen tack vare sitt extra breda och korta spridningsmönster.

LINO-D å andra sidan har utformats för att vara kompatibel med plast- och flexibla kanaler (t.ex. med Vallox Blue Sky).

LINO ja LINO-W är typgodkända som spjäll för brandbegränsning. Installationen måste utföras i enlighet med anvisningarna.

De typgodkända produkterna följer bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling (delarna C1, D2, E1 och E7) och riktlinjerna för material, täthet, renhet, ljudtekniska egenskaper och brandmotstånd.

Egenskaper:

  • En djupindragande tilluftsventil med rena linjer och en mycket låg konstruktionshöjd
  • Det breda spridningsmönstret och höga blandningsförhållandet förhindrar att drag uppstår
  • En tyst och dragfri funktion är förutom det designen produktens viktigaste egenskaper
  • Tillförlitlig mätning samt snabb och exakt justering
  • Följer de senaste kraven för rökbegränsare som trädde i kraft 2008
  • Produkten finns både i MagiCAD och CADS designprogram
  • Ø 100-125 brandspjäll
  • 5-23 dm3/s
  • Ytmontering