Luftdon > Synlig montering > NOT tilluftsdon
 

NOT tilluftsdon

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdiffusorer r för fri montering. 

Tilluftsdiffusorerna NOP:s, NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet samt korrekt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad. När ett utrymmes layout eller användning förändras kan deras blåsmönster omdirigeras för att uppnå en dragfri och bästa möjliga luftfördelningen.

NOP, NOT och NOX med sin extremt låg konstruktionshöjd, är exceptionellt lätta och snabba att rengöra tack vare öppningen i justeringsdelen. Dessa produkter, som är avsedda för synlig montering, har den bästa luft- och ljudtekniken i branschen. Tack vare fastsättningen är produkternas monteringshöjd lätt att justera.

NOP, NOT och NOX har mycket stora flexibla egenskaper och de kan ändras för att vara mer lämpade för antingen kylning eller uppvärmning om användningen av rummen förändras under produktens livscykel.

NOP och NOT är idealiska för isotermisk eller lågtemperaturluft.

NOT är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!


Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg konstruktionshöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Diffusordelen kan bytas

Snabbval

Ljudnivå under 35 dB (A) med totalt tryck på 50 Pa.

S-modellerna har låg ljudnivå trots att det totala trycket Pa skulle vara mycket högre.

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsett för justering.

NOT-125


NOT-160


NOT-200


NOT-250


NOT-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOT och NOP spridningsmönster

Munstycken i virvelläge 


NOT och NOP alternativa spridningsmönster

Munstycken i en riktning

Munstycken som solfjäder 90°

Munstycken utåt 

Munstycken i två riktningar som solfjäder 2 x 90°


Kastlängd

Δt 0 °C grader
NOT justeringsdel

NOT justeringsdelen baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftströmmen. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet. 

Det är mycket enkelt att justera NOT

 


 

1.  Tryckskillnaden mäts från justeringsenhetens mätaggregat.

 


2.  Justeringen kan göras antingen med hjälp av det justeringsverktyg som levereras med produkten eller med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3.  Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.  

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd