Luftdon > Synlig montering > NOX tilluftsdiffusor
 

NOX tilluftsdiffusor

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdiffusorer för fri montering.

Tilluftsdiffusorerna NOP:s, NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet samt korrekt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad. När ett utrymmes layout eller användning förändras kan deras blåsmönster omdirigeras för att uppnå en dragfri och bästa möjliga luftfördelningen.

NOP, NOT och NOX med sin extremt låg konstruktionshöjd, är exceptionellt lätta och snabba att rengöra tack vare öppningen i justeringsdelen. Dessa produkter, som är avsedda för synlig montering, har den bästa luft- och ljudtekniken i branschen. Tack vare fastsättningen är produkternas monteringshöjd lätt att justera.

NOX används för behandling av luft med övertemperatur. NOX unika egenskap är man kan vrida det vertikala blåsmönstret 30 grader till sidan. Detta är en stor fördel om det exempelvis kommer ett hinder framför blåsmönstret på grund av utrymmesarrangemang.

NOX är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!


Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg konstruktionshöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Diffusordelen kan bytas