Luftdon > Synlig montering > NOX tilluftsdiffusor
 

NOX tilluftsdiffusor

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdiffusorer för fri montering.

Tilluftsdiffusorerna NOP:s, NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet samt korrekt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad. När ett utrymmes layout eller användning förändras kan deras blåsmönster omdirigeras för att uppnå en dragfri och bästa möjliga luftfördelningen.

NOP, NOT och NOX med sin extremt låg konstruktionshöjd, är exceptionellt lätta och snabba att rengöra tack vare öppningen i justeringsdelen. Dessa produkter, som är avsedda för synlig montering, har den bästa luft- och ljudtekniken i branschen. Tack vare fastsättningen är produkternas monteringshöjd lätt att justera.

NOX används för behandling av luft med övertemperatur. NOX unika egenskap är man kan vrida det vertikala blåsmönstret 30 grader till sidan. Detta är en stor fördel om det exempelvis kommer ett hinder framför blåsmönstret på grund av utrymmesarrangemang.

NOX är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!


Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg konstruktionshöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Diffusordelen kan bytas

Snabbval

Ljudnivå under 35 dB (A) med totalt tryck på 50 Pa

S-modellerna har låg ljudnivå trots att det totala trycket Pa skulle vara mycket högre.

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

NOX-125


NOX-160


NOX-200


NOX-250


NOX-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOX spridningsmönster

Munstycken riktade mot mitten 


NOX alternativa spridningsmönster

Munstycken i virvelläge 

 Spridningsmönster riktat till sidan 

  

Kastlängd

Δt 0°C grader

Δt +5°C grader


Anpassningsbara fördelar med NOX
Vertikalt spridningsmönster riktat 30 grader till sidan:

NOX justeringsdel

 Justeringsdelen NOX baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftströmmen. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet. 

Det är mycket enkelt att justera NOX

 


 

1.  Tryckskillnaden mäts från justeringsenhetens mätaggregat.

 


2.  Justeringen kan göras antingen med hjälp av det justeringsverktyg som levereras med produkten eller med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3.  Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.  

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd