Print

climecon.fi
 

NOP-S tilluftsdiffusor

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdiffusorer för fri montering.

Tilluftsdiffusorerna NOP:s, NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet samt korrekt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad. När ett utrymmes layout eller användningen förändras kan deras blåsmönster omdirigeras för att uppnå en dragfri och bästa möjliga luftfördelningen.

S-modellen, tystare än en viskning

För utrymmen där man ställer särskilt stora krav på ljudnivåer, har vi utvecklat produkterna NOP-S, NOT-S och NOX-S. Ljud från justering och strypning dämpas effektivt före diffusorenheten.

Lösningen är visuellt mycket tilltalande eftersom kanalstorleken förblir den samma. Justeringen görs på samma sätt som hos grundmodellerna. Tillämpningsområden är vanligtvis skolor, kontor och daghem. S-versionerna lämpar sig också mycket bra för renoveringsprojekt som behöver hög strypförmåga. Dämpningsmaterialet uppfyller renhetskraven i M1.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg konstruktionshöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Diffusordelen kan bytas

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.


NOP-S-125NOP-S-160


NOP-S-200


NOP-S-250


NOP-S-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOP-S spridningsmönster

Munstycken i virvelläge 


NOP-s alternativa spridningsmönster

Munstycken i en riktning

Munstycken som solfjäder 90°

Munstycken utåt 

Munstycken i två riktningar som solfjäder 2 x 90°


Kastlängd

Δt 0 °C grader
NOP-S justeringsdel

 Justeringsdelen NOP-S baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftströmmen. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet. 

Det är mycket enkelt att justera NOP-S

 


 

1.  Tryckskillnaden mäts från justeringsenhetens mätaggregat.

 


2.  Justeringen kan göras antingen med hjälp av det justeringsverktyg som levereras med produkten eller med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3.  Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.  

Siirry sivun alkuun