Luftdon > Synlig montering > NOX-S tilluftsdiffusor
 

NOX-S tilluftsdiffusor

Anpassningsbara och flexibla tilluftsdiffusorer för fri montering.

Tilluftsdiffusorerna NOP:s, NOT:s och NOX främsta egenskaper är en mycket stor flexibilitet samt korrekt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad. När ett utrymmes layout eller användning förändras kan deras blåsmönster omdirigeras för att uppnå en dragfri och bästa möjliga luftfördelningen.

S-modell, tystare än en viskning

För utrymmen där man ställer särskilt stora krav på ljudnivåer, har vi utvecklat produkterna NOP-S, NOT-S och NOX-S. Ljud från justering och strypning dämpas effektivt före diffusorenheten.

Lösningen är visuellt mycket tilltalande eftersom kanalstorleken förblir den samma. Justeringen görs på samma sätt som hos grundmodellerna. Tillämpningsområden är vanligtvis skolor, kontor och daghem. S-versionerna lämpar sig också mycket bra för renoveringsprojekt som behöver hög strypförmåga. Dämpningsmaterialet uppfyller renhetskraven i M1.

Egenskaper:

  • Mycket stor modifierbarhet
  • Exakt och tydlig justering som baserar sig på tryckskillnad
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Monteringshöjden är lätt att justera
  • Mycket låg konstruktionshöjd
  • Otroligt snabb och lätt att rengöra
  • Diffusordelen kan bytas

Måttinformation

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

NOX-S-125NOX-S-160NOX-S-200NOX-S-250NOX-S-315

Spridningsmönster och kastlängd

NOX-S spridningsmönster

Munstycken riktade mot mitten 


NOX alternativa spridningsmönster

Munstycken i virvelläge 

 Spridningsmönster riktat till sidan 

  

Kastlängd

Δt 0°C grader

Δt +5°C grader


Anpassningsbara fördelar med NOX
Vertikalt spridningsmönster riktat 30 grader till sidan:

NOX-S justeringsdel

Justeringsdelen NOX-S baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftströmmen. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet. 

Det är mycket enkelt att justera NOX-S

 


 

1.  Tryckskillnaden mäts från justeringsenhetens mätaggregat.

 


2.  Justeringen kan göras antingen med hjälp av det justeringsverktyg som levereras med produkten eller med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3.  Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.  

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd