Luftdon > Synlig montering > RIX tilluftsdon
 

RIX tilluftsdon

Egenskaperna hos det flexibla tilluftsdonet RIX för höga utrymmen bygger på optimering av antalet standardmunstycken och riktade munstycken. RIX är synnerligen lämplig som tilluftsdiffusor för köpcentra, livsmedelsaffärer och offentliga utrymmen, där layouten kan ändras flera gånger under livscykeln.

RIX är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

Egenskaper:

  • Köpcentra, butiker, industribyggnader och sporthallar
  • Ett långt och smalt blåsmönster
  • Det vertikala blåsmönstret kan riktas till sidan
  • Lämpar sig mycket väl för luftuppvärmning i höga utrymmen
  • Finländskt kunnande

Måttangivelser

Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för reglering.
Nödvändigt tryck är min 60 Pa när tilluftsflödet Δt överstiger 10 °C.  

Luftflöde - tryckförlust - ljudnivå 

Spridningsmönster och kastlängd

Spridningsmönster

Vertikalt spridningsmönster


Spridningsmönster riktat till sidan 


Kastlängd

Vertikalt spridningsmönster

Tilluftstemperaturen påverkar spridningslängden.  
Spridningsmönster som är riktat i sidled förkortar spridningslängden med ca 1 meter.  

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd