Luftdon > Synlig montering > RUX tilluftsdon
 

RUX tilluftsdon

Flexibelt tilluftsdon för relativt höga utrymmen. RUX egenskaper grundar sig på det optimala antalet standardmunstycken samt riktade munstycken. RUX lämpar sig mycket väl som tilluftsdiffusor för köpcentra, livsmedelsaffärer och offentliga utrymmen, där layouten kan ändras flera gånger under livscykeln.

RUX är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

Egenskaper:

  • Köpcentra, butiker, industribyggnader och sporthallar
  • Långt och smalt blåsmönster
  • Vertikalt blåsmönster som kan riktas sidledes
  • Lämpar sig mycket väl för luftuppvärmning i höga utrymmen
  • Finländskt kunnande

Måttangivelser


Dimensionering

Diagrammen är inte avsett för justering.

RUX-160, RUX-200, RUX-250, RUX-315 och RUX-400


Nödvändigt tryck min 40 Pa när tilluftsflödet Δt överstiger 10 ºC.

Ljudabsorptionsområde: 
Koot 160-200: 10 m2
Koot 250-315: 15 m2
Koot 400: 20 m2

Spridningsmönster

Egenskaperna hos det flexibla tilluftsdonet RUX för höga utrymmen bygger på optimering av antalet standardmunstycken och riktade munstycken.  

 Vertikalt spridningsmönster  
  


 Virvlande spridningsmönster
 
  


 Spridningsmönster riktat till sidan  
   Horisontellt virvlande spridningsmönster 360°
 
 


Horisontellt spridningsmönster, där munstyckena är enkelriktade  
  
(rekommenderas för kylning)   


Kastlängd

Vertikalt spridningsmönster Δt 0 °C grader

Δt +10 °C grader
 
 

Virvlande vertikalt spridningsmönster  Δt 0 °C grader
 Δt +10 °C grader
 
 

Horisontellt spridningsmönster 360° grader


Horisontellt spridningsmönster i en riktning  

 Δt 0 °C grader
 Δt 0 °C grader
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilluftstemperaturen påverkar spridningslängden. Spridningsmönster som är riktat i sidled förkortar spridningslängden med ca 2 meter. RUX kan vid behov förses med regleringsspjäll.  

NOTERA! Om installationshöjden är över 6 meter, rekommenderar vi RIX tilluftsdon för höga utrymmen. 


Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd