Luftdon > Tilluftskanaler > ROL-S, justerings- och dämpningsdel
 

ROL-S, justerings- och dämpningsdel

ROL-S är det bästa och säkraste alternativet för föremål där det har satts höga krav för justerbarhet, ljudnivå samt utseende.

Egenskaper:

  • Monteringsklar, målad helhet
  • ROL och ROL-S är lätta att underhålla och hålla rena under hela produktlivscykeln
  • Ø 160-315 mm, längd 1 500
  • Som standard målat stål
  • Även tillgängliga;  RST, HST och glanslackat stål

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Patent pending or patented