Luftdon > Undertak > REK takdiffusor
 

REK takdiffusor

REK och LEK takdiffusorer kan fås med de yttre måtten 595 x 595 mm. Det rekommenderas att man använder anslutningslådan FLO tillsammans med takdiffusorer.

  • För horisontell blåsning
  • Blåsmönstret kan riktas i 1, 2, 3, eller 4 riktningar.
  • REK och LEK kan även fås med yttre måtten 595 x 595 mm för kassettak
  • Standardfärg vit

Produktmärkning

TAKDON-
REK
-
125+
FLO-
100
/
125


1

2

3

4

5

1 = Takdonets modell: LEK/REK
2 = Takdonets storlek, 100–315, anpassningen för kassettak anges exempelvis enligt följande: LEK-160-600 + FLO-100/125.
3 = Anslutningslåda FLO
4 = Anslutningslådans kanalstorlek
5 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor

Snabbval

REK + FLO Frånluft


REK + FLO Tilluft


Måttinformation

REK och LEK + FLODimensionering

Diagrammena är inte avsedda för justering.

REK

Takdiffusor utan ballast,
4 riktningar


Måttinformation REK + FLO frånluft

Diagrammena är inte avsedda för justering.

REK-100 + FLO-100-100 FrånluftREK-125 + FLO-100-125 FrånluftREK-125 + FLO-125-125 FrånluftREK-160 + FLO-100-160 FrånluftREK-160 + FLO-125-160 FrånluftREK-160 + FLO-160-160 FrånluftREK-200 + FLO-125-200 FrånluftREK-200 + FLO-160-200 FrånluftREK-200 + FLO-200-200 FrånluftREK-250 + FLO-160-250 FrånluftREK-250 + FLO-200-250 FrånluftREK-250 + FLO-250-250 FrånluftREK-315 + FLO-200-315 FrånluftREK-315 + FLO-250-315 FrånluftREK-315 + FLO-315-315 Frånluft


Måttinformation REK + FLO tilluft

Diagrammena är inte avsedda för justering.

REK-100 + FLO-100-100 TilluftREK-125 + FLO-100-125 TilluftREK-125 + FLO-125-125 TilluftREK-160 + FLO-100-160 TilluftREK-160 + FLO-125-160 TilluftREK-160 + FLO-160-160 TilluftREK-200 + FLO-125-200 TilluftREK-200 + FLO-160-200 TilluftREK-200 + FLO-200-200 TilluftREK-250 + FLO-160-250 TilluftREK-250 + FLO-200-250 TilluftREK-250 + FLO-250-250 TilluftREK-315 + FLO-200-315 TilluftREK-315 + FLO-250-315 TilluftREK-315 + FLO-315-315 Tilluft


Spridningsmönster och kastlängd

Spridningsmönster


Kastlängd

4 riktningar

Kasta längderna rapporteras med isoterm inmatningsluft.
Blåsning i 4 riktningar, monterad mot taket, utan anslutningslåda.Omvandlingsfaktorer

Blåsriktning                       Kastlängd L0,2                     Ljudnivå dB(A)

Takdonets utseende inverkar inte på prestandan.
Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

REK- och LEK-diffusorer är tillgängliga i alla storlekar med yttre dimensioner 595x595 mm.
Vi rekommenderar att en anslutningslåda FLO används.

Struktur

Installation

Installationsalternativer


REK installerad i taköppningenREK installerad på T-profilREK installation

Mätning och justering av luftflödet


1. Lås upp den undre delen.


2. Dra ut justeringsdelen och mätslangarna för tryckskillnaden ur anslutningslådan.


3. Mät tryckskillnaden.
4. A) Lås upp, B) justera luftflödet, C) ställ in kanten enligt strecket och D) kom ihåg att låsa inställningen.

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd