LOK takdiffusor

För horisontell lufttillförsel: Blåsmönstret kan riktas i 1, 2, 3, eller 4 riktningar. Standardfärg är vit.

  • För horisontell lufttillförsel
  • Blåsmönstretkan riktas i 1, 2, 3, eller 4 riktningar.
  • Standardfärg vit.

LOK takdiffusor tillverkas av stålplåt och standardfärgen vit RAL 9010. Vid beställning kan takdiffusorn även målas med en specialfärg. Se färgalternativen i färgkartan RAL K1.

Produktmärkning

TAKDON-
LOK
-
125+
FLO
-
100
/
125


1

2

3

4

5

1 = Takdonets modell: LOK/ROK
2 = Takdonets storlek, 100–315, anpassningen för kassettak anges exempelvis enligt följande: LEK-160-600 + FLO-100/125.
3 = Anslutningslåda FLO
4 = Anslutningslådans kanalstorlek
5 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor

Snabbval

LOK + FLO tilluft


LOK + FLO frånluft


Måttinformation

LOK och ROK + FLODimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

LOK

Takdiffusor utan ballast,

4 riktningar

Dimensionering LOK + FLO tilluft

 Diagrammen är inte avsedda för justering.

LOK-100 + FLO-100-100 LOK-125 + FLO-100-125LOK-125 + FLO-125-125 LOK-160 + FLO-100-160 LOK-160 + FLO-125-160 LOK-160 + FLO-160-160 LOK-200 + FLO-125-200 LOK-200 + FLO-160-200LOK-200 + FLO-200-200LOK-250 + FLO-160-250 LOK-250 + FLO-200-250LOK-250 + FLO-250-250LOK-315 + FLO-200-315LOK-315 + FLO-250-315 LOK-315 + FLO-315-315


Dimensionering LOK + FLO frånluft

 Diagrammen är inte avsedda för justering.

LOK-100 + FLO-100-100 LOK-125 + FLO-100-125LOK-125 + FLO-125-125 LOK-160 + FLO-100-160 LOK-160 + FLO-125-160 LOK-160 + FLO-160-160 LOK-200 + FLO-125-200LOK-200 + FLO-160-200LOK-200 + FLO-200-200 LOK-250 + FLO-160-250LOK-250 + FLO-200-250LOK-250 + FLO-250-250LOK-315 + FLO-200-315LOK-315 + FLO-250-315 LOK-315 + FLO-315-315 


Spridningsmönster och kastlängd

Spridningsmönster


Kastlängd

i 4  riktningar

Kasta längderna rapporteras med isoterm inmatningsluft.
Blåsning i 4 riktningar, monterad mot taket, utan anslutningslåda.

Omvandlingsfaktorer

Blåsriktning        Kastlängd L0,2                     Ljudnivå dB(A)

Takdonets utseende inverkar inte på prestandan.
Blåsmönstret kan riktas i en, två, tre eller fyra riktningar.

Vi rekommenderar att en anslutningslåda FLO används.

Struktur

LOK installation

Mätning och justering av luftflödet


1. Lås upp den undre delen.


2. Dra ut justeringsdelen och mätslangarna för tryckskillnaden ur anslutningslådan.


3. Mät tryckskillnaden.
4. A) Lås upp, B) justera luftflödet, C) ställ in kanten enligt strecket och D) kom ihåg att låsa inställningen.