Luftdon > Synlig montering > RIF justerbar virvelströmdon
 

RIF justerbar virvelströmdon

Lämpar sig för ventilation i höga utrymmen, för uppvärmning och kylning. Blåsmönstret kan justeras genom att ändra bladens position antingen manuellt (RIF) eller med ställdon (RIF-M).

 Egenskaper:

  • För ventilation i höga utrymmen, för uppvärmning och kylning
  • Blåsmönstret kan justeras från horisontellt till vertikalt
  • Kan monsteras både fritt och i undertaket
  • Tilluftens roterande rörelse effektiviserar blandningen med rumsluften

Patent pending or patented