Luftdon > Synlig montering > RIF justerbar virvelströmdon
 

RIF justerbar virvelströmdon

Lämpar sig för ventilation i höga utrymmen, för uppvärmning och kylning. Blåsmönstret kan justeras genom att ändra bladens position antingen manuellt (RIF) eller med ställdon (RIF-M).

 Egenskaper:

  • För ventilation i höga utrymmen, för uppvärmning och kylning
  • Blåsmönstret kan justeras från horisontellt till vertikalt
  • Kan monsteras både fritt och i undertaket
  • Tilluftens roterande rörelse effektiviserar blandningen med rumsluften

Produktmärkning

Virvelströmdon-
RIF
-
315+
PTR


1

2

3
1 = Modell, RIF ,RIF-M1 eller RIF-M2

2 = Storlek, 250–500
3 = Tillbehör: PTR

Snabbval

Måttinformation

RIF


RIF-M


PTRDimensionering

 Diagrammena är inte avsedda för justering.

RIF-250, RIF-315, RIF-400 och RIF-500


Värden ges för både vertikalt (3) och horisontellt (1) spridningsmönster.
Diffusionsmönster på nästa undersida.

Spridningsmönster

Kastlängd

Vertikal kastlängd

(Spridningsmönster 3)


Horisontal kastlängd

(Spridningsmönster 1)


När installerad på undertak, ökar kastlängd ca. 20%.

Installationsalternativ

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Patent pending or patented