ECOT

Termostat för luftvärmare.

Produkterna i ECO-serien är avsedda för rumsspecifik luftuppvärmning i låg- och passivenergihus. ECO1, ECO2 och ECO4 är väggmonterade enheter och ECO3 är avsedd för takmontering. Noggrann justering uppnås genom den intelligenta rumsregulatorn ECOT.

Utgångspunkten när man designar husteknik för passivhus är att minimera uppvärmnings- och kylbehovet.

Vid uppvärmning av utrymmen i passivhus förbrukas i bästa fall endast 20-30 kWh/brm2 och för uppvärmning av rum 10-20 W per kvadratmeter.

Eftersom effektbehovet vid uppvärmning av passivhus är så lågt, måste värmesystemet vara litet till sin effekt och snabbt reagera på förändringar. Man måste kunna justera temperaturer rum för rum för att uppnå en hög energieffektivitet och värmekomfort.

Patent pending or patented