Luftdon > Undertak > ILO tilluftsdiffusor
 

ILO tilluftsdiffusor

ILO tilluftsdiffusor för undertak och kassettak har en modern och elegant design, höga luft- och ljudtekniska egenskaper samt en ovanligt enkel installation.

Virveldiffusorn ILO:s galler skapar ett virvlande spridningsmönster som breder ut sig horisontellt. ILO lämpar sig både för standard- och variabelt luftflöde och tack vare sitt höga blandningsförhållande även för hypotermitilluft. ILO Z är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

ILO, OLO, OLE och OLOi är mycket enkla att installera, eftersom en av deras egenskaper är en patenterad horisontell rörlighet, som märkbart underlättar installationsarbetet. Trots att virveldiffusorn inte skulle befinna sig mitt under taköppningen efter installationen av kanalen, kan den tack vare den horisontella rörligheten placeras på rätt plats utan att man behöver göra ändringar i kanalsystemet. Tack vare rörligheten blir installationen alltid snygg och i bästa fall kan man spara mycket installationstid.

Spela upp video

 

Egenskaper:

  • Elegant design
  • Enkelt att installera
  • Virvlande spridningsmönster som breder ut sig horisontellt
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Z model som är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

 Bekanta dig med andra produkterna i serien


Produktmärkning

ILO
-
250
-
600+
Z
+
FLO
-
200/
250
1

2

3

4

5

6

7

1 = Frånluftsdonets ILO
2 = Frånluftsdonets storlek
3 = Kassettakets modulstorlek
4 = Nedsänkt del av diffusordel
5 = Anslutningslåda FLO
6 = Anslutningslådans kanalstorlek
7 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor


Snabbval

ILO

ILO + FLO


Måttinformation

Huvudmått

Dimensionering ILO + FLO Tilluft

Diagrammen är inte avsädda för justering.

ILO-125 + FLO-100-125ILO-125 + FLO-125-125ILO-160 + FLO-100-160ILO-160 + FLO-125-160ILO-160 + FLO-160-160ILO-200 + FLO-125-200ILO-200 + FLO-160-200ILO-200 + FLO-200-200ILO-250 + FLO-160-250ILO-250 + FLO-200-250ILO-250 + FLO-250-250ILO-315 + FLO-200-315ILO-315 + FLO-250-315ILO-315 + FLO-315-315


Spridningsmönster och kastlängd

Spridningsmönster


Kastlängd

luftflöde – kastlängd – virvlande flöde

Alternativ för takkonstruktion

OLOi finns tillgänglig för takkonstruktioner med plan yta och T-profiltyp, där takelementen bildar en plan yta, samt för konstruktioner, där takpanelernas undersida blir lägre än T-profilens undersida.1. Jämn takyta

2. Takyta där takpanelens undersida blir lägre än profilen. 

Enkel att underhålla

1. Öppna diffusorns framsida. Dra ut mätslangar och styrarm. Öppna inte justeringslåsningen.

2. Öppna låsskruven.

3. Dra justeringsskivan försiktigt ut ur hålröret.

4. Rengör delarna och lådans insida med en sotarborste. Sätt justeringsskivan på plats. Stäng låsskruven.

 

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd