Luftdon > Undertak > OLO tilluftsdiffusor
 

OLO tilluftsdiffusor

OLO tilluftsdiffusor för undertak och kassettak har en modern och elegant design, höga luft- och ljudtekniska egenskaper samt en ovanligt enkel installation.

OLO har riktade munstycken och är konstruerad för stora luftmängder som skapar ett konstant horisontellt spridningsmönster. Tack vare de riktbara munstyckena är det lätt att ändra OLO:s spridningsmönster efteråt, t.ex. när man gör ändringar i utrymmet. OLO lämpar sig både för standard- och variabelt luftflöde och tack vare dess höga blandningsförhållande även för hypotermitilluft.

OLO Z är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

ILO, OLO, OLE och OLOi är mycket enkla att installera, eftersom en av deras egenskaper är en patenterad horisontell rörlighet, som märkbart underlättar installationsarbetet. Trots att virveldiffusorn inte skulle befinna sig mitt under taköppningen efter installationen av kanalen, kan den tack vare den horisontella rörligheten placeras på rätt plats utan att man behöver göra ändringar i kanalsystemet. Tack vare rörligheten blir installationen alltid snygg och i bästa fall kan man spara mycket installationstid.

Spela upp videoEgenskaper:

  • Elegant design
  • Enkelt att installera
  • Ett konstant horisontellt spridningsmönster
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Z model som är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

Bekanta dig med andra produkterna i serien

Produktmärkning

OLO
-
250
-
600+
Z+
FLO
-
200/
250
1

2

3

4

5

6

7

1 = Virveldiffusor OLE
2 = Virveldiffusorns anslutningsstorlek
3 = Kassettakets modulstorlek
4 = Nedsänkt del av diffusordel
5 = Anslutningslåda FLO
6 = Anslutningslådans kanalstorlek
7 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor


Snabbval

OLO

OLO + FLO


Måttinformation

Dimensionering OLO + FLO tilluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

OLO-125 + FLO-100-125 


OLO-125 + FLO-125-125 


OLO-160 + FLO-100-160 


OLO-160 + FLO-125-160 


OLO-160 + FLO-160-160 


OLO-200 + FLO-125-200 


OLO-200 + FLO-160-200 


OLO-200 + FLO-200-200 


OLO-250 + FLO-160-250


OLO-250 + FLO-200-250 


OLO-250 + FLO-250-250 


OLO-315 + FLO-200-315 


OLO-315 + FLO-250-315


OLO-315 + FLO-315-315 

Spridningsmönster och kastlängd

OLE:s spridningsmönster kan lätt ändras. Munstyckenas riktning påverkar inte donets luftflöde eller ljudnivå.


 Virvlande flöde = standard     
 i 4 riktningar 360°
  
  Lödrät 
 Riktad
  
 


Kastlängd

Virvlande flöde

luftflöde – kastlängd – virvlande flödeLödrät


luftflöde – kastlängd – lödrätOmvandlingsfaktorer

Blåsriktning                                     Kastlängd L0,2


Alternativ för takkonstruktion

OLO finns tillgänglig för takkonstruktioner med plan yta och T-profiltyp, där takelementen bildar en plan yta, samt för konstruktioner, där takpanelernas undersida blir lägre än T-profilens undersida.

1. Jämn takyta


2. Takyta där takpanelens undersida blir lägre än profilen. 

Enkel att underhålla

1. Öppna diffusorns framsida. Dra ut mätslangar och styrarm. Öppna inte justeringslåsningen.

2. Öppna låsskruven.

3. Dra justeringsskivan försiktigt ut ur hålröret.

4. Rengör delarna och lådans insida med en sotarborste. Sätt justeringsskivan på plats. Stäng låsskruven.

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Patent pending or patented