Luftdon > Undertak > OLE tilluftsdiffusor
 

OLE tilluftsdiffusor

OLE tilluftsdiffusor för undertak och kassettak har en modern och elegant design, höga luft- och ljudtekniska egenskaper samt en ovanligt enkel installation.

OLE har riktade munstycken och är konstruerad för stora luftmängder som skapar ett konstant horisontellt spridningsmönster. Tack vare de riktbara munstyckena är det lätt att ändra OLE:s spridningsmönster efteråt, t.ex. när man gör ändringar i utrymmet. OLE lämpar sig både för standard- och variabelt luftflöde och tack vare dess höga blandningsförhållande även för hypotermitilluft. OLE Z är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är T-sektioner som bildas under ramen.

Spela upp videoEgenskaper:

  • Elegant design
  • Enkelt att installera
  • Ett konstant horisontellt spridningsmönster
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Z model som är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

Produktmärkning

OLE
-
250-
600+
Z
+
FLO
-
200
/
250
1

2

3

4

5

6

7

1 = Virveldiffusor OLE
2 = Virveldiffusorns anslutningsstorlek
3 = Kassettakets modulstorlek
4 = Nedsänkt del av diffusordel
5 = Anslutningslåda FLO
6 = Anslutningslådans kanalstorlek
7 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor


Snabbval

OLE

OLE + FLO


Måttinformation

Dimensionering OLE + FLO tilluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

OLE-125 + FLO-100-125 


OLE-125 + FLO-125-125 


OLE-160 + FLO-100-160 


OLE-160 + FLO-125-160 


OLE-160 + FLO-160-160 


OLE-200 + FLO-125-200 


OLE-200 + FLO-160-200 


OLE-200 + FLO-200-200


OLE-250 + FLO-160-250 


OLE-250 + FLO-200-250 


OLE-250 + FLO-250-250 


OLE-315 + FLO-200-315 


OLE-315 + FLO-250-315 


OLE-315 + FLO-315-315 

Spridningsmönster och kastlängd

OLE:s spridningsmönster kan lätt ändras. Munstyckenas riktning påverkar inte donets luftflöde eller ljudnivå.

Virvlande flöde = standard
   i 4 riktningar 360°
   
   
 Lodrät
  Riktad
   


Kastlängd

Virvlande flöde

luftflöde – kastlängd – virvlande flödeLodrät


luftflöde – kastlängd – lodrätOmvandlingsfaktorer

Blåsriktning                                     Kastlängd L0,2

Alternativ för takkonstruktion

OLE finns tillgänglig för takkonstruktioner med plan yta och T-profiltyp, där takelementen bildar en plan yta, samt för konstruktioner, där takpanelernas undersida blir lägre än T-profilens undersida.

1. Jämn takyta

2. Takyta där takpanelens undersida blir lägre än profilen. 

Enkel att underhålla

1. Öppna diffusorns framsida. Dra ut mätslangar och styrarm. Öppna inte justeringslåsningen.

2. Öppna låsskruven.

3. Dra justeringsskivan försiktigt ut ur hålröret.

4. Rengör delarna och lådans insida med en sotarborste. Sätt justeringsskivan på plats. Stäng låsskruven.

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Patent pending or patented