Luftdon > Frånluftsventiler > OLOi frånluftsdon
 

OLOi frånluftsdon

OLOi frånluftsdon för undertak och kassettak har en modern och elegant design, höga luft- och ljudtekniska egenskaper samt en ovanligt enkel installation.

Frånluftsdonet OLOi:s optimerade hålfördelning och deras kvadratiska form ger goda luft- och ljudtekniska egenskaper. För att uppnå en hög ljudisolering rekommenderas att man använder den typgodkända anslutningslådan PAK. OLOi är också lätt att rengöra tack vare sin enkla struktur. Det går att ta loss hela framsidan på produkten vilket märkbart underlättar rengöring och sotning. OLOi Z är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är T-sektioner som bildas under ramen.

Spela upp videoEgenskaper:

  • Elegant design
  • Enkelt att installera
  • Höga luft- och ljudtekniska egenskaper
  • Lätt att rengöra
  • Z model som är avsedd för objekt där undersidorna på undertakets takelement är en ram som formats av T-profiler på undersidan.

Produktmärkning

OLOi-
250
-
400+
Z
+
FLO-
200/
250
1

2

3

4

5

6

7

1 = Frånluftsdonets OLOi
2 = Frånluftsdonets storlek
3 = Kassettakets modulstorlek
4 = Nedsänkt del av diffusordel
5 = Anslutningslåda FLO
6 = Anslutningslådans kanalstorlek
7 = Anslutningslådans anslutningsstorlek för diffusor

Snabbval

OLOi

OLOi + FLO


Måttinformation

Dimensionering OLOi + FLO frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering.

OLOi-125 + FLO-100-125 


OLOi-125 + FLO-125-125 


OLOi-160 + FLO-100-160 


OLOi-160 + FLO-125-160 


OLOi-160 + FLO-160-160 


OLOi-200 + FLO-125-200


OLOi-200 + FLO-160-200 


OLOi-200 + FLO-200-200 


OLOi-250 + FLO-160-250 


OLOi-250 + FLO-200-250


OLOi-250 + FLO-250-250 


OLOi-315 + FLO-200-315


OLOi-315 + FLO-250-315 


OLOi-315 + FLO-315-315

Alternativ för takkonstruktion

 OLOi finns tillgänglig för takkonstruktioner med plan yta och T-profiltyp, där takelementen bildar en plan yta, samt för konstruktioner, där takpanelernas undersida blir lägre än T-profilens undersida.

1. Jämn takyta

2. Takyta där takpanelens undersida blir lägre än profilen. 

Enkel att underhålla

1. Öppna diffusorns framsida. Dra ut mätslangar och styrarm. Öppna inte justeringslåsningen.

2. Öppna låsskruven.

3. Dra justeringsskivan försiktigt ut ur hålröret.

4. Rengör delarna och lådans insida med en sotarborste. Sätt justeringsskivan på plats. Stäng låsskruven.

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd

Patent pending or patented