Luftdon > Låghastighetsdon > Låghastighetsdon DINO-A
 

Låghastighetsdon DINO-A

Climecons nya DINO-serie är i många avseenden den bästa lösningen för deplacerande luftfördelning.

Låghastighetdon i den nya DINO-serien har utvecklats för deplacerande luftfördelning och förenar en hög prestanda med ett stiligt utseende och flexibilitet för modereringar under systemets hela livslängd.

Med Låghastighetdon i DINO-serien åstadkommer man en tyst och dragfri luftspridning i utrymmen som t.ex.

 • Klassrum
 • Restauranger
 • Mötesutrymmen
 • Motionsutrymmen
 • Industriutrymmen
 • Professionella köksutrymmen

 Samt alla höga utrymmen där det finns behov av stora luftmängder.

DINO-A är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!

Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

Leveransens innehåll

I DINO-serien ingår förutom en aktiv tilluftsenhet även nya och innovativa regulatorenheter med dämpningsdel samt beklädnadsskivor för ett enhetligt och snyggt utseende. Den patenterade regulatorenheten garanterar ett jämnt luftflöde till tilluftsdonet, varför även tilluftsdonets spridningsmönster är jämnt och dragfritt.

Leveransens innehåll

 • Låghastighetsdon
 • Sockeln fäst i produkten
 • Lister för montering i vägg
 • Fästanordningar för montering

Snabbval

 

Produktmärkning

DINO
-
A
-
300x60
-
DADS
-
DACD
-
DAVP


1

2

3

4

5

 1. = Låghastighetsdonets modell
 2. = Anslutningsstorlek  
 3. = Regulatorenhet och ljuddämpare
 4. = Rektangulär kanal och anslutning till rund kanal
 5. = Beklädnadsskiva

 

Anslutning till rund kanal 

Rektangulär kanal 

Rund   

                                                                         
300x60
 160

 400x100 250

 700x150 400

 1000x200 500


Ett längre skarvstycke kan fås på beställning.

Måttinformation

Huvudmått


Huvudmått, kanaldelar


Måtten på rektangulära kanaler H3 är måtten för standardleveranser. Den rektangulära kanalen kortas av efter behov på arbetsstället. 

DACD = Rektangulär kanal + anslutning till rund kanal
DADS = Regulatorenhet + ljuddämpare

Huvudmått, gallerplåt DAVP


mm = takets höjd
Gallerplåtar fås även beställda i varierande höjd.

Spridningsmönster

Med DINO-donens riktbara spridningsmönster kan ett optimalt spridningsmönster åstadkommas i utrymmet. Om exempelvis förhållandena eller rumsarrangemangen förändras under donets livscykel kan spridningsmönstret enkelt riktas på nytt tack vare de svängbara munstyckena.

Ett förändrat spridningsmönster påverkar inte tryckförlusten eller ljudnivåerna.

Spridningsmönster riktat åt sidorna som standardSpridningsmönstret för DINO-A kan modifieras


Dimensionering

Diagrammen är inte avsedda för justering.

 
Design och färger

I planeringen av DINO-serien har särskild uppmärksamhet fästs vid produktens utformning, och donen finns även tillgängliga i olika färger. Låghastighetsdonen installeras även oftast på en synlig plats, varvid produktens utseende har en stor inverkan på arkitekturen i rummet.

Produkterna i DINO-serien tillverkas av förzinkad stålplåt. På beställning kan produkterna dock tillverkas även av rostfritt stål.

Färgen har betydelse

Standardfärgen på låghastighetsdonen i DINO-serien är vit RAL 9016. På beställning är modellerna i serien tillgängliga även i de övriga färgerna i färgkartan RAL K1.

Installation och justering

Låghastighetsdonen i DINO-serien är mycket enkla att installera, justera, underhålla och rengöra.

Låghastighetsdonens gallerdelar kan öppnas, och regulatorenheten kan enkelt lösgöras, varvid man vid underhåll har fri åtkomst både till produktens insida som till kanalsystemet.

 

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd