Produkter > Snöskydd > Snöskydd TUISKU-PS
 

Snöskydd TUISKU-PS

TUISKU snö- och regnskydd har utformats för att förhindra snö och vatten från att komma in i luftintagsöppningar.

TUISKU-PS är ett snöskydd med vertikalt galler med ändgaller.

Tuisku-snöskyddens material (byggnadsmaterial):

  • Galvaniserat (ZnFe)
  • Målat (Ma)
  • Rostfritt (RFe)
  • Syrafast (HFe)
  • Kopparplåt (Cu)

Ytbehandlingen på Climecons TUISKU-snöskydd uppfyller klimatpåverkningsklass C4 för de tuffaste klimatförhållanden.

Miljöförhållanden påverkade även märkbart det färgbelagda stålet. Färgbeläggningen exponeras för solens ultravioletta strålning (UV) som gradvis ändrar färgens kemiska sammansättning. Detta återspeglas i att glansen falnar och färgen spricker vilket med tiden leder till sämre korrosionsskydd. Dessutom belastar fukt, värme, luftföroreningar och andra föreningar färgbeläggningen.

Galler som är större än 2200 x 2000 mm tillverkas av två eller fler delar som sätts ihop från block.

Individuell anpassning (inga standardstorlekar) är möjlig. Vänligen kontrollera dimensioneringen med
Climecons tekniska rådgivning.

Till snöskydd för ytmontering levereras kanalanslutningen separat.

Den innovativa OptiINSTALL gör installationen enkel och snabb – nu som standard!

Andra saker att notera:

TUISKU-snöskydd hindrar snö och vatten från att komma in i kanalsystemet. TUISKU-produkterna har testats av VTT. 

Storleken på gallret skall vara minst 100 mm större än öppningen från alla sidor.

Den rekommenderade anströmningshastigheten är 0,7 m/s.


TUISKU har lutande botten med ett dräneringshål. TUISKU-PS, TUISKU-V, TUISKU-P och TUISKU-VS dimensioneras alltid så att de är minst 100 millimeter bredare och högre än öppningen i väggen. 

I modellerna TUISKU-P och TUISKU-V sker intaget på gallrets framsida. I modellerna TUISKU-PS och TUISKU-VS sker intaget på framsidan och sidorna av gallret. Vi rekommenderar uppvärmning och att vatten avlägsnas även i luftintagskammaren.

Listen OptiINSTALL gör fastsättningen snabbare

Listen OptiINSTALL, som underlättar installationen betydligt, ingår som standard i TUISKU-galler för ytmontering.

Istället för att man tvingas hålla upp det tunga gallret mot väggen samtidigt som man försöker hitta en lämplig fästpunkt kan monteringshöjden låsas med hjälp av OptiINSTALL. Det är en list som gör INSTALLationen enklare och snabbare och som man lyfter upp gallret på.

OptiINSTALL fästs 13 centimeter ovanför öppningen. Vattenpasset hålls stadigt ovanpå listen och montören kan skruva fast den på ett lämpligt ställe ovanför kanalen. 

När TUISKU-gallret placeras ovanpå OptiINSTALL-listen har montören ännu möjlighet att flytta gallret i sidled ovanpå listen. På så sätt säkerställs att placeringen är korrekt innan gallret slutligen skruvas fast. OptiINSTALL är till stor nytta även när flera TUISKU-galler installeras bredvid varandra, och i synnerhet då kommer rörligheten i sidled till sin rätt. 

100% vattenavskiljningsförmåga

Enligt Eurofins (VTT:s) tester är TUISKU-gallrens vattenavskiljningsförmåga 100 procent vid anströmningshastigheter på upp till 2 m/s. Gallret låter alltså inte in en enda vattendroppe eller snöflinga komma in i kanalsystemet och uppfyller standarden EN 13030:2001.

Luftflöde   Regnvattenflöden
   Funktion 
qv
v
qr
qd
qro
qdo
E
Klass 
m3/s
 m/s l/h l/h (l/h)/m2(l/h)/m2
%
 
 0.000.00
48.00
0.000
75.00
0.000
100.00
 A
 0.64 1.0048.00
0.000
75.00
0.000
100.00
 A
 1.28 2.00 48.00 0.000 75.00 0.000 100.00 A

qv Luftflöde, dm³/s
v Anströmningshastighet
qr Regnvattenflöde som riktar sig till anordningen, l/h
qro Regnvattenflöde som riktar sig till anordningen, l/h
qd Regnvattenflöde som har passerat genom anordningen, (l/h)/m2
qdo Regnvattenflöde som har passerat genom anordningen, (l/h)/m2
E Separationsgrad för regnvatten, %

Produktmärkning

TUISKU
-
PS
-
1000x1000-
ZnFe
-
L
-
MA
-
RR40
-KLV
-800x800
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 = Produkt
2 = PS = Vertikalt galler, sidogaller, ytmontering
P = Vertikalt galler, inga ändgaller, ytmontering
V = Horisontellt galler, inga ändgaller, ytmontering
VS = Horisontellt galler, sidogaller, ytmontering
PU = Vertikalt galler, infälld montering
VU = Horisontellt galler, infälld montering
3 = Storlek (L x H) mm
4 =Material
ZnFe  förzinkat stålplåt
RFe rostfri stålplåt 
HFe syrabeständig stålplåt
Cu kopparplåt
5 = Monteringsram
6 = Målning
7 = Färg, enligt färgkartan RR eller RAL
8 = Bakre anslutning. Obs! Endast i modellerna för infälld montering
9 = 
Den bakre anslutningens storlek (A x B) mm, planeraren avgör

Måttinformation

 
OBS! Den minsta möjliga specialstorleken på en TUISKU snöskydd som är tillgänglig är 300x400.

Dimensionering

TUISKU-PS-1000TUISKU-PS-1200TUISKU-PS-1400TUISKU-PS-1600TUISKU-PS-1800TUISKU-PS-2000
TUISKU-PS-2200