Kåpor till storkök > CleanMaster®-kåpor > CleanMaster®-kåpor för väggmontering
 

CleanMaster®-kåpor för väggmontering

CleanMaster®-kåporna är utformade för att möta även de strängare kraven på hygien och användbarhet från storkök.

CleanMaster®-tekniken utnyttjar den nya andra generationens UV Amalgam LongLife-teknik, vilket gör att fettkammare och kanaler förblir helt rena.  Lösningen innehåller även testade och UV-säkerhetsklassificerade filter som godkänts som moderna fettfilter samt en modern CCM-styrenhet.

Tekniken möjliggör långa matlagningsperioder utan särskilda rengöringsavbrott i köket samtidigt som man behåller nödvändig hygiennivå. Climecons kåpor har testats i en rad olika krävande förhållanden både på land och till havs. Till följd av utvecklingsarbetet uppstod en funktionell lösning.

Plug and Play -installation lanseras på vinter 2018!

De förnyade CleanMaster® kåporna kontrolleras nu med en integrerad styrenhet. Något separat styrenhet behövs alltså inte längre och den integrerade styrenheten underlättar design och installation. Koppla strömmen och kåpan är klar för användning!

Standardmodellerna är utrustade med till- och styrluft för att säkerställa en jämn och störningsfri införsel av tilluft till köksutrymmet. Det finns även kåpor med endast frånluft.

Spela upp video om CleanMaster® kåpanVad är CleanMaster®?

Kåpornas och ventilationstakens mekaniska fettfilter förmår avskilja en stor del av det fett som uppstår under matlagningsprocessen. En del av fettet passerar fortfarande genom filtren till frånluftskanalen. CleanMaster® rengöringsteknik förhindrar att fett som passerar genom filtren når kanalsystemet.

   

Betydande fördelar

 • Allmän förbättring av hygiennivå
  > En sund och säker arbetsmiljö
 • Fettkammare och kanaler förblir rena
  > Lägre rengörings- och sotningskostnader
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Möjliggör värmeåtervinning
  > Förbättrad energieffektivitet
 • Neutraliserar lukter
  > Mindre miljöpåverkan
 • Färre föroreningar och mindre
  fettbelastning i kanalerna
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Integrerad styrenhet
  > lätt att designa och snabb installation
 
 


CleanMaster® eller StandardPlus?

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsaggregat!

Man har ställt stränga krav på hygien i storkök, vilket även innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra. 


Kanalerna är lätta att sota via tillufts- och frånluftsenheterna.

 

Alla ytor kan torkas av.


Fettfilter, fettråg och tilluftsmoduler kan diskas i diskmaskin.

Design och funktionalitet

Vid designen har man fäst särskild uppmärksamhet på produkternas utseende. De modernt formade kåporna är tillverkade av rostfritt stål.Standardkåporna kan anslutas till varandra utan mellanväggar med kontinuerligt ångutrymme vilket gör att helheten blir elegant och enhetlig. Mellanväggarna kan även avlägsnas efteråt, exempelvis i samband med att man ändrar kökets utformning.


Kåporna utrustas som standard med lätt justerbar AirBoost styrluftsteknik, vilken effektivt leder fettångorna till fettfiltren och optimerar kåpans funktion även under de mest krävande förhållanden.


  

Säkerhet

Säkerhet har varit en av de högsta prioriteterna vid utformningen av Climecons kåpor.

CleanMaster®-kåporna har ett modernt SlideSafe-säkerhetssystem för fettfilter. Tack vare SlideSafe är det alltid säkert och enkelt för kökspersonalen att använda och underhålla kåpan.

Filtren i CleanMaster®-kåporna är säkerhetstestade och UV-certifierade enligt normen DIN 18869-7:2006-06 - Utrustning för kommersiella kök, Den effektiva intensiteten hos UV-strålning.

Modern styrenhet kontrollerar i bakgrunden att systemet fungerar korrekt, att systemet är urkopplat under funktionsfel och att ozonproduktionen stoppas.

Snabbval

 

Snabbval för frånluft

Snabbval för till- och styrluft

I snabbvalstabellen har man presenterat luftvolymer för h = 560 hög kåpa. Vid användning av andra höjder beräknas luftflöden med nedanstående koefficienter.

 • Kåpa h = 400, luftflöde x 0,95
 • Kåpa h = 300, luftflöde x 0,70

Du kan granska de exakta luftvolymerna med hjälp av Hood.X valprogram.

Mätdata

 

Dimensioner

Diagrammen är inte avsedda för justering.

Tryckförlust- och ljuddata för frånluft


Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, tilluftenhetens höjd 300 mm

Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.


Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 400 mm


Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 560 mm


Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

Produktmärkning

Man kan beställa CleanMaster® kåpor med två olika produktkoder. Den första produktkoden inkluderar de kåpor som har valts i köket på basen av köksutrustningen.

Efter att kåporna har valts är det dags för den andra produktkoden som inkluderar val av rätt CCM-styrenhet. CCM-styrenheten styr kåporna i köket och väljs på basen av mängden kåpor. Om till exempel tre CleanMaster® kåpor väljs för köket betyder det att CCM 3 styrenhet är det bästa valet för att styra kåporna.
Justeringsvärden