Kåpor till storkök > StandardPlus kondenskåpor > StandardPlus kondenskåpa för väggmontering
 

StandardPlus kondenskåpa för väggmontering

StandardPlus kondenskåpor har främst utformats för diskmaskins- och andra motsvarande utrymmen där frånluften innehåller riktligt med vattenånga.

I kollektionen har man tagit hänsyn till önskemål från kökspersonalen samt tillgänglighet och arbetsförhållande. Kollektionen kan även modifieras till utrymmen av olika storlekar, vilket gör omorganisation av köket i samband med förändringar snabbt och enkelt.

Standardmodellerna är utrustade med till- och styrluft för att säkerställa en jämn och störningsfri införsel av tilluft till köksutrymmet. Det finns även kåpor med endast frånluft.

När användningsbehoven förändras kan StandardPlus-kåporna i efterhand kompletteras med CleanMaster®-teknik.

Design och funktionalitet

Vid designen har man fäst särskild uppmärksamhet på produkternas utseende. De modernt formade kåporna är tillverkade av rostfritt stål.Standardkåporna kan anslutas till varandra utan mellanväggar med kontinuerligt ångutrymme vilket gör att helheten blir elegant och enhetlig. Mellanväggarna kan även avlägsnas efteråt, exempelvis i samband med att man ändrar kökets utformning.


Kåporna utrustas som standard med lätt justerbar AirBoost styrluftsteknik, vilken effektivt leder fettångorna till fettfiltren och optimerar kåpans funktion även under de mest krävande förhållanden.


  

Renlighet är halva maten

Det har aldrig varit så här lätt att rengöra kökets ventilationsaggregat!

Man har ställt stränga krav på hygien i storkök, vilket även innebär att kökets ventilationsutrustning måste vara lätt att rengöra. 


Kanalerna är lätta att sota via tillufts- och frånluftsenheterna.

 

Alla ytor kan torkas av.


Fettfilter, fettråg och tilluftsmoduler kan diskas i diskmaskin.

Snabbval

 

 Snabbval för frånluft

Snabbval för tilluft

I snabbvalstabellen har man presenterat luftvolymer för h = 560 hög kåpa. Vid användning av andra höjder beräknas luftflöden med nedanstående koefficienter.

  • Kåpa h = 400, luftflöde x 0,95
  • Kåpa h = 300, luftflöde x 0,70
Du kan granska de exakta luftvolymerna med hjälp av Hood.X valprogram.

Produktmärkning

 
Mätdata

 

Dimensioner

 

Tryckförlust- och ljuddata för frånluft

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, tilluftenhetens höjd 300 mm

Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 400 mm


Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

 

Tryckförlust- och ljuddata för till- och styrluft, kåpans höjd 560 mm


Tryckförlust- och ljuddata för en tilluftsenhet.  Det finns två tilluftsenheter i modeller för köksö.

Justeringsvärden