Kåpor till storkök > CleanMaster®-kåpor > CleanMaster® RetroFit
 

CleanMaster® RetroFit

CleanMaster® RetroFit har ett UV-rengöringssystem i befintliga kåpor som erbjuder CleanMaster®-teknikens fördelar och möjlighet till energibesparing i befintliga storkök.

CleanMaster® RetroFit har ett UV-rengöringssystem i befintliga kåpor som erbjuder CleanMaster®-teknikens fördelar och möjlighet till energibesparing i befintliga storkök.

Det är enkelt att installera CleanMaster® RetroFit och kräver ingen större köksrenovering. Eftersom de ändringar som krävs för installationen av systemet främst görs på insidan av kåpan behöver man inte röra kökets ventilationskanalsystemet. Detta undviker större avbrottet i köket.

Läs mer om de fördelar och möjligheter som CleanMaster®-tekniken erbjuder.

Vad är CleanMaster®?

Kåpornas och ventilationstakens mekaniska fettfilter förmår avskilja en stor del av det fett som uppstår under matlagningsprocessen. En del av fettet passerar fortfarande genom filtren till frånluftskanalen. CleanMaster® rengöringsteknik förhindrar att fett som passerar genom filtren når kanalsystemet.

   

Betydande fördelar

 • Allmän förbättring av hygiennivå
  > En sund och säker arbetsmiljö
 • Fettkammare och kanaler förblir rena
  > Lägre rengörings- och sotningskostnader
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Möjliggör värmeåtervinning
  > Förbättrad energieffektivitet
 • Neutraliserar lukter
  > Mindre miljöpåverkan
 • Färre föroreningar och mindre
  fettbelastning i kanalerna
  > Förbättrad brandsäkerhet
 • Integrerad styrenhet
  > lätt att designa och snabb installation
 
 


CleanMaster® eller StandardPlus?

Komponenter

CleanMaster® RetroFit installationspaket innehåller alla nödvändiga komponenter:

 

Referensobjekt – Scandic Jyväskylä

På Scandic i Jyväskylä har UV-rengöringssystemet CleanMaster® RetroFit använts sedan januari 2010. Tack vare CleanMaster® RetroFit har fettkammare och kanaler inte behövt rengöras på fem år, det har endast räckt med årliga kontroller. Samtidigt installerades ett vätskekopplat värmeåtervinningssystem i kökets frånluftsventilation.


 

Installation av RetroFit i kökets kåpa samt ventilationsaggregatets värmeåtervinning.

Produktmärkning

CleanMaster® RetroFit beställs med hjälp av två beställningskoder. Först väljs lämpliga separatorer till köket på basis av de befintliga kåporna. 

Därefter väljs rätt typ av styrenhet på basis av antalet befintliga kåpor för styrningen av de nya CleanMaster® RetroFit-kåporna. Om till exempel tre CleanMaster®-kåpor används i köket, är styrenheten CCM-3 det rätta valet med tanke på antalet kåpor.

 


Justering