Luftdon > Tilluftsdon > KINO låghastighetsdon
 

KINO låghastighetsdon

Låghastighetsdonet KINO för bänkventilation i auditorier och teatrar. 

Med hjälp av KINO förs tilluften in under bänken, tyst och dragfritt. Tack vare sin kontrollerade och testade struktur har KINO en mycket kort närzon, ingen känsla av drag uppstår vid benen för den som sitter i stolen. Tack vare den välvda framsidan sprids tilluften jämnt över ett vitt område.

KINO har unika, riktbara CliMix®-munstycken där ett 100 % anpassningsbart spridningsmönster kombineras med ett högt blandningsförhållande. Det är lätt att ändra spridningsmönstret för KINO i samband med ändringar i utrymmena. Detta görs genom att rikta munstyckena i önskad riktning med hjälp av justeringsverktyget som levereras med produkten.

KINO är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!


Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.

KINO har en produktspecifik luftvolymjustering och du finner KINO nu även i MagiCAD!

Snabbval

AnvändningsändamålKINO monteras under bänkraderna. Därifrån kan tilluften spridas jämnt och med låg hastighet i utrymmet, utan någon känsla av drag.

I vanliga fall användas en konstruktion under bänkarna som tryckkammare, men även produktspecifik justering av KINO är möjlig. Justeringen ändrar inte spridningsbilden.

       


Ingen känsla av drag

Spridningsmönster där munstyckena riktats till vänster och till höger.


Spridningsmönster där munstyckena riktats till höger.

Spridningsmönster och luftstöt

Spridningsmönster

Luftstöt

Måttinformation för KINO

KINO dimensioner

Inställningsläget i diagrammet visar antalet öppna, vågräta rader med hål bakom produkten.

 

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd