ECO-luftuppvärmningssystem

Den förnyade, smarta ECO-serien avsedd för rumsspecifik luftuppvärmning erbjuder ett energieffektivt alternativ för en korrekt uppvärmning av passivhus. 

I produktserien, som har utvecklats i samarbete med ledande aktörer inom branschen, har särskilt fokus lagts på att utveckla apparatur av toppklass. Användaren får både en luftuppvärmare och ett högkvalitativt och stiligt tilluftsdon i en och samma anordning.

Förnyat produktsortiment

Det förnyade systemet omfattar ECO-W-väggdon, ECO-C-takdon och den användarvänliga rumsregulatorn ECO-T. Den digitala apparaturen kan enkelt integreras i fastighetsautomationen med hjälp av Modbus. Med hjälp av regulatorns användarvänliga och digitala bildskärm kan användaren exakt reglera uppvärmningen av rummet. Dessutom gör möjligheterna till timerinställning och fjärrstyrning av fastighetsautomationen att luftuppvärmningen garanterat är tillbörlig. 

En miljövänlig och kostnadseffektiv uppvärmningslösning

När det gäller investeringar behövs inget element eller någon annan form av uppvärmning, såsom golvvärme, förutom ventilationsaggregatet tack vare detta system. Jämfört med andra uppvärmningssystem är systemets rumsspecifika justeringsmöjligheter i en klass för sig. 

En bra och hälsosam inomhusluft är en del av vår mission Inomhusklimatförändringen, som även förverkligas i och med ECO-serien. Design och pålitlighet har varit kärnan i utvecklingen av ECO-serien. Utrymmets konstruktion begränsar inte apparaturens funktion, utan om ett långt eller högt utrymme kräver flera ventiler fungerar alla dessa synkroniserat med hjälp av en rumsspecifik regulator.