ECO-W

Luftuppvärmare för väggmontering ur ECO-uppvärmningsserien för en effektiv och rumsspecifik luftuppvärmning.

Utgångspunkten för planeringen av hustekniken i passivhus är ett så litet behov av uppvärmning och nedkylning som möjligt.

Energiförbrukningen för uppvärmningen av utrymmena i ett passivhus är som bäst endast 20–30 kWh/brm2 och för rumsuppvärmningen 10–20 W/m2.

Eftersom uppvärmningens effektbehov är litet måste även uppvärmningssystemet ha liten effekt och kunna reagera snabbt på förändringar. Det måste gå att reglera temperaturerna separat för varje rum för att uppnå en hög energieffektivitet och värmekomfort.