ECO-T

Tack vare rumsregulatorn i ECO-seriens produkter för luftuppvärmning kontrolleras och justeras luftuppvärmningssystemets funktion i bostaden. 

Utgångspunkten för planeringen av hustekniken i passivhus är ett så litet behov av uppvärmning och nedkylning som möjligt. Energiförbrukningen för uppvärmningen av utrymmena i ett passivhus är som bäst endast 20–30 kWh/brm2 och för rumsuppvärmningen 10–20 W/m2.

Eftersom uppvärmningens effektbehov är litet måste även uppvärmningssystemet ha liten effekt och kunna reagera snabbt på förändringar. Tack vare den förnyade ECO-serien är det möjligt att reglera temperaturerna separat för varje rum för att en hög energieffektivitet och värmekomfort ska uppnås.