Luftdon > Tilluftsdon > VIVA-S väggdon
 

VIVA-S väggdon

De strömlinjeformade och moderna VIVA luftdonen för väggmontering är framtagna som snygga ventilationsgaller. Nya VIVA-väggdon passar på till- och frånluft.

VIVA-S produkten lämpar sig för bandliknande installation, varvid både till- och frånluften kan hanteras på samma vägg – utan att ge avkall på stilen!

Ett brett spektrum av luftvolymer och ett brett regleringsomfång

Anordningarnas tekniska egenskaper är av toppklass. Tillufts- och frånluftsdonen är mångsidiga och lämpar sig för många olika användningsändamål, eftersom de tillåter stora luftvolymer och ett brett regleringsomfång som underlättar regleringen av ventilationssystemet. 

Det inriktningsbara spridningsmönstret ger flexibilitet och gör att produkten fungerar optimalt i olika lägen när det gäller luftfördelningen. Med sidriktat spridningsmönstret VIVA passar att montera i hörnet. Produkten kan anslutas till kanalen antingen baktill eller på sidorna.


VIVA-S 


VIVA-F 

 


 

Snabbval

 Samma för VIVA-S och VIVA-F.

Tilluft


Frånluft

Måttinformation

VIVA-S


Spridningsmönster och kastlängd

 Apparat helt öppet, toppsiad 300 mm från taket.

Munstyckenas riktning


Långa och tunga spridningsmönster

Kort och bred spridningsmönster

Spridningsmönster riktat på sidan. Munstyckena till höger och upp.


Kastlängt

Dimensionering - Tillluft

 Inte för justering.

VIVA 100

VIVA 125

VIVA 160

VIVA 200


Dimensionering - Frånluft

 Inte för justering. Samma värdena passar till både VIVA-S och VIVA-F.

VIVA 100

VIVA 125

VIVA 160

VIVA 200

Färgalternativ

 
      standardfärgen

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd