Luftdon > Tilluftsdon > VIVA-S
 

VIVA-S

De strömlinjeformade och moderna VIVA-spridarna för montering på vägg har designats för exklusivt slutresultat. De flexibla anordningarna är till sina tekniska egenskaper oslagbara och passar både för tilluft och frånluft.

DESIGNEN FÖRST!

Ytmonterade VIVA-S-spjälverk passar både för tilluft och frånluft och är även lämplig vid bandliknande installation. Man kan alltså sköta tilluften och frånluften från samma vägg  – utan att ge avkall på stilen.

Exceptionell, unik och makalös design.

Breda luftvolymer och ett spridningsmönster som kan riktas

Spridarna passar väldigt mångsidigt olika användningar, eftersom de har bred luftvolymer. Det breda regleringsområdet lättar även balanseringen av ventilationssystemet. Mätnoggrannhetklass 1 garanterar att regleringspositionen inte ändras vid underhåll eller installation och att luftmängden kan dimensioneras optimalt.

Det perfekt riktningsbara spridningsmönstret ger flexibilitet och valfrihet under anordningens hela produktcykel. Vid behov kan spridningsmönstret återriktas enligt situationen till exempel mot vistelsezonen, även om nedbrytaren installerats i ett rumshörn.

VIVAs luftkast ökar inte fastän man ändrade på anordningens justeringsposition.

Smarta lösningar ger mångsidig användning

VIVA kan anslutas endera baktill eller från sidan till kanalenoch då kan kanaliseringen genomföras på många olika sätt. Till exempel begränsar inte kanaliseringens begränsade möjligheter användningen av spridaren.

VIVA passar även bra för kall luft. Med hjälp av VIVA kan man alltså kyla av lokaler under till exempel heta somrar.

Faserna av installation, service och reglering ger voluminös tidsbesparingdå VIVAs spridningsdel är lätt att öppna. Tillgängligheten underlättar också servicen och användningen av produkten under hela produktcykeln.


VIVA-S väggspridare för ytmontering


VIVA-F spridare för infälld montering

 


 

VIVA-S-0


Produktmärkning

VIVA-
S
-
1-
100
1
2

3

4

1 = VIVA tilluftsdon, VIVAi frånluftsdon
2 = Installation: På yta (S), Integrerad (F)
3 = Med anslutning på sida (1), baktill (2)
4 = Kanaldiameter 100- 200 mm

Snabbval

 Luftvolymerna är desamma för VIVA-S och VIVA-F.

Tilluft


Frånluft

Måttinformation

VIVA-S för ytmontering


Spridningsmönster och kastlängd

Enheten full-öppnad, 300 mm från taket.

Munstyckenas riktning


Långa och tunga spridningsmönster

Kort och bred spridningsmönster

Spridningsmönster riktat på sidan. Munstyckena till höger och upp.


Kastlängt

Dimensionering - Tillluft

 Diagrammen är inte avsedda för justering.

VIVA 100

VIVA 125

VIVA 160

VIVA 200


Dimensionering - Frånluft

Diagrammen är inte avsedda för justering. Samma värdena passar till både VIVA-S och VIVA-F.

VIVA 100

VIVA 125

VIVA 160

VIVA 200

Färgalternativ

 
      standardfärgen

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd